АКРЕДИТАЦІЯ

АКРЕДИТАЦІЯ 2021


Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти | National Agency for Higher Education Quality Assurance

про проведення акредитаційної експертизи із використанням технічних засобів відеозв’язку ZOOM

ПОЛОЖЕННЯ про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 30 грудня 2015 р. № 1187 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності"

 


Галузь знань 02 "КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО" 

022 "ДИЗАЙН", перший (Бакалаврський) рівень вищої освіти

освітньо-професійна програма "Графічний дизайн" та "Дизайн одягу (Взуття)"

 

Відкрита зустріч з експертною групою: ЄДЕБО 48718, Львівська національна академія мистецтв (Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ), ОП Дизайн одягу (взуття);, ЄДЕБО 23899 Львівська національна академія мистецтв (Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ), ОП Графічний дизайн

Час: 7 вересня 2021, 15:00
Підключитись до конференції Zoom
https://us04web.zoom.us/j/73493362911?pwd=L3hUMVZqeHZuRUVKQXNIRGtPQ1JwUT09
Ідентифікатор конференції: 734 9336 2911
Код доступу: 2021

 

PDF file Наказ про створення групи забезпечення проектної програми спеціальності 022.02 Дизайн "Дизайн одягу (взуття)"

PDF file Наказ про створення групи забезпечення проектної програми спеціальності 022.01 Дизайн "Графічний дизайн"

ЗАЯВА ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

"Графічний дизайн"   "Дизайн одягу (взуття)"

ВІДОМОСТІ ПРО САМООЦІНЮВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

"Графічний дизайн"   "Дизайн одягу (взуття)"

 

PDF file Наказ про призначення експертної групи

Розклад роботи експертної групи Переглянути програму виїзду

ЗВІТИ

Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми "Графічний дизайн"

Зауваження до звіту про результати акредитаційної експертизи освітньої програми ГД   та додаток 1 

Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми "Дизайн одягу (взуття)"

Зауваження до звіту про результати акредитаційної експертизи освітньої програми ДО та додаток 1 

 

ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ 

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК Галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми "Графічний дизайн"  

Розгляд справи ГЕР (первинний/повторний) Первинний
Дата та час призначення (зміни) доповідача ГЕР 04.10.2021 11:28:48
Дата та час надання доступу для ЗВО та ЕГ 03.11.2021 10:47:17
Дата та час введення інформації про засідання ГЕР -
Дата та час засідання ГЕР 11.11.2021 10:00:00
Формат засідання ГЕР Дистанційне
Дата та час підписання експертного висновку ГЕР -
Рішення ГЕР Акредитацію
Наявність окремих думок членів ГЕР Відсутні
Дата та час передання справи на засідання НА -

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК Галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми "Дизайн одягу (взуття)"    

Розгляд справи ГЕР (первинний/повторний) Первинний
Дата та час призначення (зміни) доповідача ГЕР 04.10.2021 12:37:37
Дата та час надання доступу для ЗВО та ЕГ 03.11.2021 17:05:28
Дата та час введення інформації про засідання ГЕР -
Дата та час засідання ГЕР 11.11.2021 10:10:00
Формат засідання ГЕР Дистанційне
Дата та час підписання експертного висновку ГЕР -
Рішення ГЕР Акредитацію
Наявність окремих думок членів ГЕР Відсутні

 

РІШЕННЯ за наслідками розгляду акредитаційної справи Графічний дизайн

РІШЕННЯ за наслідками розгляду акредитаційної справи Дизайн одягу (взуття)

СЕРТИФІКАТ про акредитацію ОП  022.01 Графічний дизайн

СЕРТИФІКАТ про акредитацію ОП 022.02 Дизайн одягу (взуття)

ПРОЕКТИ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

022.01 ДИЗАЙН "Графічний дизайн" (ПРОЕКТ)   022.02 ДИЗАЙН "Дизайн одягу (взуття)" (ПРОЕКТ)

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

022.01 ДИЗАЙН "Графічний дизайн"   022.02 ДИЗАЙН "Дизайн одягу (взуття)"

РЕЦЕНЗІЇ 

 

Навчальні плани "Графічний дизайн"  "Дизайн одягу (взуття)"

Каталог навчальних дисциплін 022.02 ДИЗАЙН (Дизайн одягу(Взуття))

Каталог навчальних дисциплін 022.01 ДИЗАЙН (Графічний дизайн)

РОБОЧІ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ПОСІБНИКИ 

ПРОГРАМИ ПРАКТИКИ

Відгуки роботодавців та стейкхолдерів