НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ПОСІБНИКИ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ  Google Drive

Вах І.С. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів дисципліни "Комп’ютерне проектування" "Художній метал"

Вах І.С. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів дисципліни "Комп’ютерне проектування" "Художній текстиль"

Вах І.С. Дутка В.В. Гаркус О. З. Навчальний посібник "Моделювання одягу засобами MARVELOUS DESIGNER" 

Вах І.С. Дутка В.В. Гордійчук О.З. Навчальний посібник "Художній килим косівщини"

Вах І.С.  АТЛАС народних художніх промислів Галицької Гуцульщини

Вах І.С. Юрчишин Г.М.ДО 100-річчя МОНАСТИРСЬКОЇ ЦЕРКВИ РІЗДВА ІВАНА ХРЕСТИТЕЛЯ

Вах І.С.  НАРОДНІ ХУДОЖНІ ПРОМИСЛИ ГАЛИЦЬКОЇ ГУЦУЛЬЩИНИ


Юрчишин Г.М. Горбань Р.А. Дутка В.В. Стеф’юк Р.Г.  Бзунько С.В. Навчальний посібник "Проектування християнського храму" 

Навчальний посібник "Регіональне мистецтво та архітектура Прикарпаття; Частина 1. Творчий доробок художника Василя Дутки"


НІСЕВИЧ С.І.  Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи студентів мистецьких спеціальностей з дисципліни "Іноземна мова за професійним спрямуванням" 2016р.

НІСЕВИЧ С.І.  Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи студентів мистецьких спеціальностей з дисципліни "Іноземна мова за професійним спрямуванням" 2020р.

НІСЕВИЧ С.І. Дутка В.В. Методичні рекомендації до виконання і захисту магістерської кваліфікаційної роботи для здобувачів другого ступеня вищої освіти галузі знань 02 «Культура і мистецтво» спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»

НІСЕВИЧ С.І.  English Grammar TestsEnglish Grammar Testsfor Art Students 

НІСЕВИЧ С.І.  In the World ofIn the World of20thCentury Art 


Білий В.Д. Методичні рекомендації до виконання завдання з рисунку "Рисунок сидячої фігури натурника одягненого в народне вбрання"

 

Білий В.Д. Методичні вказівки до виконання завдання з живопису для 1 курсу підготовки  ОС Магістр "Живопис оголеної фігури натурниці"

Білий В.Д. Методичні вказівки до виконання завдання з живопису для 1 курсу підготовки  ОС Магістр "Живопис одягненої фігури натурника з аксесуарами"

Білий В.Д. Методичні вказівки до виконання завдання "Живопис оголеної фігури з опорою на одну ногу"

Білий В.Д. Методичні вказівки до виконання завдання "Живопис одягненої фігури натурника"


Бович-Углер Л.Ю. Навчальний посібник "Проектна графіка"

Бович-Углер Л.Ю. Навчальний посібник "Проектування одягу" ч.1

Бович-Углер Л.Ю. Навчальний посібник "Проектування одягу" ч.2


Стеф’юк Н.А. навчально-методична розробка "Навчально-етнографічна практика"


Лаврентович Я.Я. навчальне видання "Технологія виготовлення одягу"


Нісевич В.З. Методичні рекомендації "Лінійна перспектива"

Нісевич В.З. Короткий тлумачний словник-довідник основних термінів і понять з навчальної дисципліни «Перспектива»


Малиновський В.І. Комп’ютерне проектування одягу в програмному середовищі DressingSim LookStailorX 3.1.1  частина I

Малиновський В.І. Комп’ютерне проектування одягу в програмному середовищі DressingSim LookStailorX частина II модуль «Одяг»

Малиновський В.І. Комп’ютерне проектування одягу в програмному середовищі DressingSim LookStailorX частина III модуль Лекала

Малиновський В.І. Методичні рекомендації та завдання "Геометрія поверхонь одягу", для самостійної роботи студентів ІІ-го курсу спеціальності 022 Дизайн ОП 022.02 Дизайн одягу (взуття)

Малиновський В.І. Перспектива навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.

Малиновський В.І. Проєктування одягу сакрального призначення. Курс лекцій для студентів ІV-го курсу кафедри дизайну КІПДМ

Малиновський В.І. Технічне креслення Методичні вказівки для студентів І-го курсу спеціальності «022 Дизайн»

Малиновський В.І. Технічне креслення Нанесення розмірів на креслениках деталей Методичні вказівки для студентів спеціальності «022 Дизайн одягу (взуття)»

Малиновський В.І. Інженерна графіка (розділ «Нарисна геометрія»).Методичні вказівки для самостійної роботи студентів І-го курсу кафедри дизайну

Малиновський В.І. Інженерна графіка. Розділ «нарисна геометрія». Курс лекцій для студентів І-го курсу денної форми навчання кафедри дизайну КІПДМ

Малиновський В.І.  Інженерна графіка. Розділ «нарисна геометрія». Робочий зошит Методичні вказівки призначені для виконання розрахунково-графічних робіт студентами І-го курсу кафедри дизайну КІПДМ


Горбань Р. А. Внутрішнє облаштування храму

Горбань Р. А. Релігієзнавство

Горбань Р. А. Філософія мистецтва


 

 Попенюк В.М. Методичні вказівки для проведення самостійної роботи з дисципліни «Металопластика»