ГРАФІЧНИЙ ДИЗАЙН

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

Graphic Designяк відділ кафедри дизайну в КІПДМ заснований 2004 року. Для його становлення вагомий внесок зробили старший викладач Андрейканіч А.І., кандидат педагогічних наук, доцент Близнюк М.М., професор Мартинюк С.Л., старший викладач Соломченко В.О., викладач Солтис М.М. Під час навчання студенти опановують основні напрями ґрафічного дизайну: дизайн рекламної продукції (розробка бренду, візитівок, бланків, конвертів, зовнішньої реклами, плакатів, презентацій тощо); дизайн поліґрафічної продукції (каталогів, флайєрів, листівок, буклетів, книжок); дизайн сувенірної продукції (упакування, календарів, блокнотів, ручок, чашок, прапорців тощо).
      Студенти оволодівають знаннями сучасних поліґрафічних технологій, комп’ютерної графіки, ілюстрування класичними, образотворчими та експериментальними технологіями.
   У проектуванні основна увага приділяється досягненню органічного поєднання художньої форми та змісту при створенні друкованої продукції різноманітного призначення.
           Освітньо-професійна програма «Графічний дизайн» є актуальною на сучасному освітньому ринку й спрямована на якісну підготовку бакалаврів у галузі графічного дизайну. Орієнтуючись на варіативні навчальні дисципліни фундаментального та фахового циклів, а також завдяки комплексу актуальних вибіркових дисциплін програма дозволяє ефективно формувати індивідуальну освітню траєкторію навчання студента за основними напрямами графічного дизайну: дизайн рекламної продукції (розробка бренду, візитівок, бланків, конвертів, зовнішньої реклами, плакатів, презентацій тощо); дизайн поліграфічної продукції (каталогів, флаєрів, листівок, буклетів, книжок); дизайн сувенірної продукції (упакування, календарів, блокнотів тощо).  

      Оскільки освітньо-професійна програма розроблена з урахуванням ринку праці, інтересів роботодавців, студенти оволодівають знаннями новітніх поліграфічних технологій, комп’ютерної графіки, ілюстрування класичними, образотворчими та експериментальними технологіями, формуючи компетентного фахівця сфери реклами, візуальної комунікації, мистецтва книги, проектної графіки, сучасних інформаційних технологій.

      Під час створення різноманітної друкованої продукції в процесі проектування основна увага приділяється органічному поєднанню художньої форми та змісту. Важливою рисою освітньо-професійної програми навчання є її орієнтир на збереження і розвиток національних традицій регіону Гуцульщини й України.

       Студенти ОПП «Графічний дизайн» – постійні учасники й переможці всеукраїнських та міжнародних конкурсів.

      Випускники ОПП «Графічний дизайн»  за підсумками навчання отримують кваліфікацію «Дизайнер-графік» і здатні виконувати професійну роботу дизайнера графічних робіт, дизайнера пакування, дизайнера мультимедійних об’єктів, фахівця із комп’ютерної графіки, художника, художника-оформлювача, художника-шрифтовика телебачення, художника-мультиплікатора, викладача початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів.   

    У майстерні і працюють: кандидат мистецтвознавства, професор кафедри графічного дизайну і мистецтво книги, заслужений діяч мистецтв України, гарант освітньо-професійної програми Стасенко В.В., заслужений архітектор України, кандидат архітектури, професор Юрчишин Г.М., професор Демцю М.І., старші викладачі Бович-Углер Л.Ю., Нісевич В.З., завлабораторією Порох Ю.І., лаборант Вах Л.М.