ДИЗАЙН ОДЯГУ (взуття)

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

створено як відділ моделювання одягу кафедри дизайну 2000 року. Для його становлення вагомий внесок зробили: заслужений працівник освіти України, член Національної спілки народних майстрів України Сусак К.Р., кандидат мистецтвознавства Гринюк М.М., кандидат мистецтвознавства, доцент Дутка-Жаворонкова В.В., викладачі Близнюк О.В., Шкрібляк М.І., старший викладач Лаврентович Я.Я., майстер Кузів М.П., лаборант Гуцуляк О.В.

          Викладачами була напрацьована методика проектування та виготовлення унікального одягу концептуального та вжиткового характеру. Навчальні програми відділу спеціалізувались на моделюванні сценічного, святкового та буденного костюма на основі традицій народного одягу. Студенти опановували народні форми та крої, рукотворні способи декорування. Дипломні та курсові роботи мали ексклюзивний характер, були зразками сучасної національної моди та успішно демонструвались на всеукраїнських і міжнародних конкурсах.
          З 2009 року відділ заснував Міжнародний конкурс молодих модельєрів «Водограй», що сприяє розвиткові традицій національної моди.            Освітньо-професійна програма «Дизайн одягу (взуття)» за результатами акредитаційної експертизи НАЗЯВО реалізується на спеціальності «Дизайн» з 2021 року і має прикладну орієнтацію.

          Навчання базується на здобутті студентами загальних і фахових спеціальних компетентностей, ураховуючи сучасні вимоги до розвитку дизайну одягу різноманітного асортименту й призначення. Основні фахові дисципліни  (художнє проектування, основи комп’ютерної графіки, дизайн форм, матеріалознавство і технологія швейних виробів) націлені на підготовку фахівця, що буде готовий до організації та здійснення проектних робіт, конструювання, моделювання й виконання в матеріалі дитячого, чоловічого, жіночого і верхнього одягу, повсякденного побутового, святкового, сценічного костюма та креативних творчих колекцій одягу за обраним джерелом творчого натхнення.

          Унікальністю освітньо-професійної програми є створення сучасних креативних дизайнерських творів на основі глибокого вивчення народних традицій України й Гуцульщини та їх творчої інтерпретації.

          Студенти досліджують народні одягові форми та крої, детально опановують рукотворні способи традиційного декорування засобами ручного художнього вишивання. Сьогодні в програму практичного навчання введено новітні цифрові технології: розробка декору в різних програмах машинного вишивання, розробка конструкцій одягу та виготовлення конструктивних базових і творчих лекал, пошиття одягу на сучасному побутовому і промисловому швейному обладнанні.

          Освітньо-професійна програма враховує інтереси сучасного ринку праці й вимоги роботодавців, передбачає впровадження елементів дуальної системи навчання. Завдяки наявності вибіркових дисциплін з інших спеціальностей навчальний процес сприяє формуванню індивідуальної освітньої траєкторії студента. 

          Технологічна і проектно-конструкторська практики студентів проходять у творчих майстернях, салонах-ательє, салонах-студіях. Випускники освітньо-професійної програми за підсумками навчання отримують кваліфікацію «Дизайнер одягу» і здатні виконувати професійну роботу дизайнера, дизайнера-декоратора, стиліста у дизайнерських бюро, салонах; малих підприємствах, що працюють у галузі текстильного виробництва, індустрії моди, інформації та телекомунікацій; у сферах мистецтва, розваг та відпочинку; у театральному середовищі – костюмером; у галузі прикладного та декоративного мистецтва – експертом, художником-оформлювачем.

У майстерні працюють: кандидат технічних наук, доцент кафедри дизайну, заслужений працівник культури України, гарант освітньо-професійної програми Малиновський В.І., старші викладачі Стеф’юк Н.А., Бович-Углер Л.Ю., викладач Бович Т.В., майстер виробничого навчання Петрук І.М.