КАТАЛОГ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

Каталог навчальних дисциплін 022.02 ДИЗАЙН (Дизайн одягу(Взуття))

Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна послідовність (240 кредитів)

ОК1 Філософія
ОК2 Історія та культура України 
ОК3 Іноземна мова за професійним спрямуванням 
ОК4 Педагогіка, психологія 
ОК5 Українська мова за професійним спрямуванням 
ОК6 Рисунок / Перспектива / Пластична анатомія 
ОК7 Композиція / Кольорознавство 
ОК8 Академічний живопис 
ОК9 Історія мистецтва 
ОК10 Основи комп’ютерної графіки 
ОК11 Художнє проєктування / Комп’ютерне проєктування / Проєктна графіка
ОК12 Дизайн форм / Конструювання / Моделювання / Макетування
ОК13 Технологія швейних виробів / Матеріалознавство 
ОК14 Робота в матеріалі 
ОК15 Інженерна графіка 
ОК16 Геометрія поверхонь одягу 
ОК17 Історія мистецтва за фахом
ОК18 Етнографічна практика 
ОК19 Технологічна практика 
ОК20 Проєктно-конструкторська практика 
ОК21 Переддипломна практика / Педагогічна практика 
ОК22 Виконання кваліфікаційної роботи 
Загальний обсяг обов'язкових компонент: 180

Вибірковий блок 1

ВК 1.1.1 Основи наукових досліджень  
ВК 1.1.2 Менеджмент і маркетинг у мистецтві
ВК 1.2.1 Авторське право
ВК 1.2.2 Іноземна мова за професійним спрямуванням

Вибірковий блок 2

ВК 2.1.1 Живопис (3 курс)
ВК 2.1.2 Спецживопис (3 курс)
ВК 2.2.1 Рисунок (3 курс)
ВК 2.2.2 Спецрисунок (3 курс)

Вибірковий блок 3

Вузька поглиблена спеціалізація

ВК 3.1.1 Спецживопис (2 курс)
ВК 3.1.2 Фотомистецтво
ВК 3.2.1 Проєктування одягу сакрального призначення
ВК 3.2.2 Проєктування виробів спеціального призначення
ВК 3.3.1 Етнодизайн одягу
ВК 3.3.2 Дизайн аксесуарів
ВК 3.4.1 Художні стилі
ВК 3.4.2 Історія та теорія орнаменту
Загальний обсяг вибіркових компонент 60

Загальний обсяг освітньо-професійної програми 240 кредитів