кафедра Декоративно-прикладного мистецтва

kafedra dpm old Кафедра декоративно-прикладного мистецтва об'єднує майстерні, що базуються на традиційних на­родних художніх промислах регіону: кераміці, тка­цтві, металірстві, виробах з дерева.

   Завдання кафедри полягає в підготовці фахівців у галузі декоративно-прикладного мистецтва, які готові до виконання культурно-мистецьких завдань ужиткового, виставкового та сакрального харак­теру. Процес навчання охоплює проектування та виконання в матеріалі виробів, комплексів оформ­лення інтер'єрів та екстер'єрів, облаштування і оздоблення сакральних споруд. Діяльність нау­ково-педагогічного колективу кафедри полягає у формуванні методів трансформації та творчої інтерпретації кращих надбань народної культури і мистецтва Гуцульщини.

   Завідувач кафедри — кандидат наук, доцент Іван Станіславович Вах, автор наукових праць, що пов'я­зані з дослідженням історії та розвитку народних ху­дожніх промислів краю.

   Викладання професійно-орієнтованих дисциплін на кафедрі забезпечують художники-практики, на­уковці, майстри-педагоги. Серед них — заслуже­ний художник України Степан Васильович Бзунько, кандидат мистецтвознавства, доцент, член НСХУ Вікторія Валеріївна Дутка, кандидати мистецтвознавства Олександра Володимирівна Кушнір та Володимир Миколайович Попенюк, провідні фахівціви-викладачі Оксана Зіновіївна Гордійчук, Олег Зіновійович Гаркус, Олександр Іванович Крицкалюк, Окса­на Іванівна Богатчук, Христина Мирославівна Фарилюк, Галина Юріївна Борук. Майстери виробничого навчання Наталія Миколаївна Гаврилків, Іван Михайлович Захарків.

   Навчальний процес кафедри забезпечений ма­теріально-технічною базою, яка дає можливість створювати високомистецькі твори, реалізувати креативні творчі ідеї, що сприяє розвиткові традицій та є яскравою сторінкою українського декоратив­но-ужиткового мистецтва.

 

PDF file icon План  роботи  кафедри ДПМ на 2023- 2024 навчальний рік

PDF file План  роботи  кафедри ДПМ на 2020- 2021 навчальний рік

 


PDF file До планування роботи кафедри ДПМ на 2023-2024 н.р.

PDF file До планування роботи кафедри ДПМ на 2020-2021 н.р.

 

Робоча зустріч викладачів кафедри ДПМ по удосконаленню освітньої програми

 

ВИКЛАДАЧІ КАФЕДРИ