АКРЕДИТАЦІЯ

АКРЕДИТАЦІЯ 2023


Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти | National Agency for Higher Education Quality Assurance

про проведення акредитаційної експертизи із використанням технічних засобів відеозв’язку ZOOM

ПОЛОЖЕННЯ про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 30 грудня 2015 р. № 1187 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності"

 Галузь знань 02 "КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО" 

023 "ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО, ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО, РЕСТАВРАЦІЯ",

другий (Магістерський) рівень вищої освіти

освітньо-професійна програма — 29210 "ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО"

 

 Програма візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи

 

Відкрита зустріч з експертами:  ID: 29210 Львівська національна академія мистецтв  (Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ), ОП "Декоративне мистецтво"

Час: 26 жовтня, 2023р. 13.00

Підключитись до конференції Zoom: https://us04web.zoom.us/j/71145859619?pwd=geaH0c81uAO5y0UJIByR3OFaEXwnwr.1

Ідентифікатор конференції: 711 4585 9619

Пароль: 1212

 

 Наказ про створення призначення гаранта та створення проектної групи

ЗАЯВА ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

PDF file icon "Декоративне мистецтво"  

ВІДОМОСТІ ПРО САМООЦІНЮВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

 "Декоративне мистецтво"   

PDF file Наказ про призначення експертної групи

Розклад роботи експертної групи Переглянути програму виїзду

ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ 

PDF file icon ЗВІТ Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

PDF file icon ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК Галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

PDF file icon РІШЕННЯ за наслідками розгляду акредитаційної справи

PDF file icon ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК Галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми (повторний розгляд) 

 РІШЕННЯ за наслідками розгляду акредитаційної справи (повторний розгляд)PDF file icon

ПРОЕКТИ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

023 "Декоративне мистецтво" (ПРОЕКТ)  

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

023 "Декоративне мистецтво" 

ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ