АКРЕДИТАЦІЯ

АКРЕДИТАЦІЯ 2019

 Галузь знань 02 Культура і мистецтво, 023 «образотворче мистецтво декоративне мистецтво, реставрація»  Перший  (бакалаврський) рівень вищої освіти.

Освітньо-професійна програма «Декоративно-прикладне мистецтво» 

ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ

Рішення за наслідками розгляду акредитаційної справи

Протокол-від-23.07-№14(31) Додаток-до-протоколу-14(31)


Галузь знань 02 Культура і мистецтво, 023 «образотворче мистецтво декоративне мистецтво, реставрація»  Другий  (магістерський) рівень вищої освіти.

Освітньо-професійна програма «Декоративне мистецтво» 

ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ

Рішення за наслідками розгляду акредитаційної справи