кафедра історії мистецтва та гуманітарних наук

Horban RichardГОРБАНЬ

Річард Анатолійович

Професор кафедри ІСТОРІЇ МИСТЕЦТВА ТА СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ НАУК, доктор філософських наук, габілітований доктор теологічних наук, магістр права, професор кафедри ДЕКОРАТИВНОГО МИСТЕЦТВА


Закінчив теологічний факультет і аспірантуру Люблінського університету ім. Івана Павла ІІ, філософський і юридичний факультети Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького, проходив докторантуру у відділі філософії та історії релігії Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. Габілітаційну докторську дисертацію з теології захистив 2017 р. в Люблінському університеті ім. Івана Павла ІІ (Польща). Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук зі спеціальності 09.00.11 – релігієзнавство захистив 2018 р. в Інституті філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України (Київ).

Викладає дисципліни: філософія, релігієзнавство, естетика, педагогічна практика, риторика, філософія мистецтва.

Автор декількох монографій, зокрема: «Есхатологічна перспектива історії в інтерпретації Миколи Бердяєва» (2014), «Реалістичний універсальний персоналізм Чеслава Станіслава Бартніка» (2016), «Шляхи розвитку персоналістичної думки в країнах євроатлантичного регіону. Польська версія: Чеслав Бартнік» (2019), навчальних посібників і навчально-методичних комплексів «Належність до Церкви sui iuris та її зміна згідно з чинним церковним законодавством» (2007), «Філософія» (2014), «Виконання, оформлення і захист магістерських робіт» (2015), «Педагогічна практика» (2017), «Естетика» (2019), «Риторика» (2019), «Внутрішнє облаштування храму» (2019), «Релігієзнавство» (2019), «Філософія мистецтва» (2019) та понад 100 наукових статей, надрукованих в українських і європейських фахових часописах.

Учасник всеукраїнських і міжнародних наукових конференцій та семінарів з проблем релігієзнавства, історії філософії, філософії релігії, актуальних питань суспільних наук, духовно-моральних, культурно-етичних та соціально-економічних засад розвитку сучасної політичної нації, теологічних і філософських аспектів реформаційних процесів у Європі.

Ініціатор й організатор відродження Наукового вісника «Добрий Пастир» та його головний і науковий редактор.

Член Наукового товариства ім. Шевченка, Української асоціації релігієзнавців, Міжнародної асоціації істориків релігії (IAHR), а також Європейської асоціації дослідників релігії (EASR).

Постійний учасник громадських слухань із питань національної ідеї, що базується на духовності, моральності й національному вихованні молоді, а також із питань стану гуманітарної сфери в галузі релігії та моралі.