кафедра Декоративного мистецтва

Urchyshyn Ylia
БІЛИЙ

Віктор Дмитрович

Доцент кафедри Декоративного мистецтва

      Білий Віктор Дмитрович народився в м. Косів Івано-Франківської області. Закінчив Косівський державний інститут прикладного та декоративного мистецтва та Львівську національну академію мистецтв, де отримав повну вищу освіту за спеціальністю “Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво” та здобув кваліфікацію художника художніх виробів з дерева, дослідника, викладача.

       2008 року закінчив аспірантуру Львівської національної академії мистецтв.

       З 2009 року - викладач рисунку та живопису в КІПДМ ЛНАМ на кафедрі образотворчого мистецтва та академічних дисциплін. 

  2016 року захистив дисертацію за спеціальністю "Декоративне і прикладне мистецтво” та здобув науковий ступінь кандидата мистецтвознавства..

Від 2018 року - викладач рисунку та живопису в КІПДМ ЛНАМ на кафедрі декоративного мистецтва. 

  Творчий шлях розпочав із 1999 року. У роботах застосовую розмаїття образотворчих сюжетів та тем: портрети, натюрморти, пейзажі, фігуративні композиції.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА СТАЖУВАННЯ

Міжнародне стажування з 25.08. 2020 по 15.09.2020 р. за спеціальністю “Культура і мистецтво”. Болгарія, м. Варна, Варненський університет менеджменту. Тема: Інтернаціоналізація вищої освіти в умовах глобалізації інноваційного освітнього простору». Сертифікат від 15.09.2020 року. № 254. 180 годин ( 6 кредитів ЄКТС).

Присвоєно вчене звання доцента кафедри декоративного мистецтва.  Атестат доцента АД № 013555 від 23.08.2023 р.

 

ПІДРУЧНИКИ, ПОСІБНИКИ, НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА

Білий В.Д. Рисунок сидячої фігури натурника, одягненого в народне вбрання: методичні рекомендації. Косів: КІПДМ ЛНАМ, 2020. 25 с.

Білий В.Д. Копія рисунка оголеної фігури натурниці (вирішення – світлотіньове): методичні вказівки до виконання самостійної роботи з рисунка для студентів  І курсу  ОС “Магістр”. Косів: КІПДМ ЛНАМ, 2023. 21с.

Білий В.Д. Рисунок: робоча програма навчальної дисципліни для студентів І курсу ОС «Магістр». Косів: КІПДМ ЛНАМ, 2023. 20 c.

Білий В.Д. Рисунок: курс лекцій навчальної дисципліни для студентів І курсу ОС «Магістр». Косів: КІПДМ ЛНАМ, 2023. 20 c.

Білий В.Д. Творчий рисунок: курс лекцій для студентів І курсу ОС «Магістр». Косів: КІПДМ ЛНАМ, 2023 р.

Білий В.Д. Рисунок сидячої фігури натурника, одягненого в народне вбрання: методичні рекомендації Косів: КІПДМ ЛНАМ, 2020. 25 с.

Білий В.Д. Копія рисунка оголеної фігури натурниці (вирішення – світлотіньове) : методичні вказівки до виконання самостійної роботи з рисунка для студентів І курсу  ОС “Магістр”.2023. 21с.

Білий В.Д. Живопис: курс лекцій для студентів І курсу ОС «Магістр». Косів: КІПДМ ЛНАМ, 2023 р.

Білий В.Д. Живопис оголеної фігури натурниці: методичні вказівки до виконання завдання з живопису для студентів І курсу  ОС “Магістр”. Косів: КІПДМ ЛНАМ, 2020. 20 с.

Білий В.Д. Живопис “Формування навичок малювання пейзажу в умовах пленеру”: методичні вказівки до виконання завдання з живопису. Косів: КІПДМ ЛНАМ, 2022 р. 16 с.

Білий В.Д. Живопис оголеної фігури натурниці з драперією на холодному тлі  (вирішення – поліхромно-аналітичне): методичні вказівки до виконання завдання з живопису для студентів І курсу  ОС “Магістр”. Косів: КІПДМ ЛНАМ, 2023. 20 с.

Білий В.Д. Живопис: робоча програма навчальної дисципліни для студентів І курсу ОС «Магістр», Косів: КІПДМ ЛНАМ, 2023.20 с.

Селезінка М.М. Білий В.Д. Творчий рисунок: робоча програма навчальної дисципліни для студентів I курсу ОПП “Декоративне мистецтво”, Косів: КІПДМ ЛНАМ, 2023. 20 с.


Публікація методичних вказівок  на сайті УРОК ОСВІТА.UA 

“Рисунок голови натурника з плечовим поясом”. Сертифікат № 15794 від 08.04.2023 року. https://urok.osvita.ua/materials/education/risunok-golovi-naturnici-z-plecovim-poasom/

“Рисунок голови натурниці з плечовим поясом”. Сертифікат № 15794 від 08.04.2023 року. https://urok.osvita.ua/materials/education/risunok-golovi-naturnici-z-plecovim-poasom/

“Рисунок черепа людини”. Сертифікат № 15793 від 08.04.2023 року. https://urok.osvita.ua/materials/education/risunok-cerepa-ludini/

“Рисунок сидячої фігури натурника одягненого в народне вбрання”. Сертифікат № 15772 від 08.04.2023 року. https://urok.osvita.ua/materials/education/risunok-sidacoi-figuri-naturnika-odagnenogo-v-narodne-vbranna/

“Копія рисунка оголеної фігури натурниці”. Сертифікат № 15805 від 10.04.2023 року. https://urok.osvita.ua/materials/education/kopia-risunku-ogolenoi-figuri-naturnici/

“Формування навичок малювання пейзажу в умовах пленеру”. Сертифікат № 13431 від 16.06.2022 року. https://urok.osvita.ua/materials/education/formuvanna-navicok-maluvanna-pejzazu-v-umovah-pleneru/

“Живопис стоячої одягненої фігури натурника”. Сертифікат № 15799 від 08.04.2023 року. https://urok.osvita.ua/materials/education/zivopis-stoacoi-odagnenoi-figuri-naturnika/

“Живопис оголеної фігури натурниці”. Сертифікат № 15768 від 08.04.2023 року. https://urok.osvita.ua/materials/education/zivopis-ogolenoi-figuri-naturnici/

“Живопис оголеної фігури натурниці з драперією на холодному тлі”. Сертифікат № 15798 від 08.04.2023 року. https://urok.osvita.ua/materials/education/zivopis-ogolenoi-figuri-naturnici-z-draperieu-na-holodnomu-tli/ 

НАУКОВА, ТВОРЧА І МИСТЕЦЬКА, ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

НАУКОВА РОБОТА

Білий В. Академічний рисунок у формуванні теоретичних і практичних навичок студентів декоративно- прикладних спеціальностей: збірник наукових праць. 2021. № 2.  С. 192-196.

(https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/logos/issue/view/28.05.2021/542)

Білий В.Д. Академічні дисципліни у підготовці фахівців декоративно-прикладного мистецтва: рисунок. Art and Design.  2021. № 2 (14). С. 75-85.

https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18459

Bilyi V. Theoretical and empirical scientific research: concept and 44 trends: Collection of scientific papers «ЛOгoΣ» with Proceedings of the II International Scientific and Practical Conference (Vol. 2), Oxford, May 28, 2021. Oxford-Vinnytsia: P.C. Publishing House & European Scientific Platform, 2021.

Dutka V,  Yurchyshyn H,  Stefiuk R,  Yurchyshyn Y,  Dutka V,  Bilyi V,  Vakh I.  The Concept of Research and Scientific-creative Program as a Primary Element in the "Decorative Art" Education Curriculum. Ad Alta: Journal of Interdisciplinary Research Double-Blind Peer-Reviewed Volume 13, Issue 1, Special Issue XXXIIL, 2023. Number of regular issues per year: 2 © The Authors (February, 2023). 69-72 s.

Indexation. The journal is currently indexed on the list of The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS), Web of Science - Emerging Sources Citation Index (ESCI), CrossRef, EBSCO, Index Copernicus. https://www.magnanimitas.cz/ADALTA/130133/PDF/130133.pdf

Білий В.Д. Академічний рисунок у формуванні теоретичних і практичних навичок студентів декоративно прикладних спеціальностей. THEORETICAL AND EMPIRICAL SCIENTIFIC RESEARCH: CONCEPT AND TRENDS: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції.  Оксфорд, GBR, 28.05.2021.https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/logos/issue/view/28.05.2021/542


ІІ Міжнародна науково-практична конференція «THEORETICAL AND EMPIRICAL SCIENTIFIC RESEARCH: CONCEPT AND TRENDS» Оксфорд, GBR, 28.05.2021. Тема доповіді: Академічний рисунок у формуванні теоретичних і практичних навичок студентів декоративно прикладних спеціальностей.

https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/logos/issue/view/28.05.2021/542


КЕРІВНИЦТВО СТУДЕНТОМ, ЯКИЙ ЗАЙНЯВ ПРИЗОВЕ МІСЦЕ

 

 Глібчук Тетяна. Всеукраїнський двотуровий конкурс образотворчого, декоративно-ужиткового та сучасного мистецтва "ЛІГА ТАЛАНТІВ ART”. Лауреат I ступеня. Номінація: Образотворче мистецтво. Творча робота "Косів над Гуком", м. Київ, 2023 р.


УЧАСТЬ У ВИСТАВКАХ:

1. Участь у виставці живопису "Косів осінній”. Косівський музеї народного мистецтва (листопад, 2017 р). м. Косів.

2. Персональна виставка "Трускавець на полотні” Музей міста курорту Трускавця. Жовтень, 2017 р. м. Трускавець. (Довідка)

3. Виставка творчих робіт викладачів Косівської мистецької школи, присвячена  205 річниці від дня народження Т.Г. Шевченка. Виставкова зала інституту, 2019. Роботи: “Маєток Енгельгардта”, “Покинуте гніздо (літо)”, “Вітряк у с. Теклине”.

4. Виставка мистецьких творів викладачів- однокурсників (В.Д. Білий, Р.Г. Стеф’юк), де було представлено 8 творів. Музей КІПДМ ЛНАМ, 15 травня.2019 р.

5. Виставка живопису викладачів кафедри образотворчого мистецтва та академічних дисциплін “Косів осінній”, м. Косів, 2019 р. (твори: “Косів осінній”, “Хата в горах”, “Гражда в Яворові”).

6. Участь у Міжнародному трієнале 2020-2021 рр. (Творчому проєкті-конкурсі Національної спілки художників України «ART NOVА»  У краю сірих перлин”. Представлений твір: «Косів осінній», 2019 р., полотно, олія, 50х70 см., м. Кременчук., 2020 р.                                                             (https://www.facebook.com/gritcenko.olga/posts/4003188353135761 )

7. Колективна малярська виставка “Осінні мотиви”. Музей міста- курорту Трускавця. Жовтень, 2020 р. (представлено 16 робіт).

8.Колективна виставка “Карпатські барви” (твори: “Річка Рибниця перед дощем”, “Церква у с. Острівець”). Виставкова зала Харківської обласної організації методичного центру культури та мистецтва. Серпень, 2021р.(представлено 16 робіт).

9. «Карпатські барви», Харківський обласний організаційно-методичний центр культури та мистецтва, м.Харків, жовтень-листопад 2021р. https://www.cultura.kh.ua/uk/previews/6985-vistavka-dekorativno-prikladnih-robit-majstriv-z-m-kosiv-karpatski-barvi

10. Гран-прі за участь у II Міжнародному дистанційному багатожанровому конкурсі “GOLD STAR / ЗОЛОТА ЗІРКА”. Грудень, 2022. Номінація — живопис. Назва роботи : ”Церква Різдва Пресвятої Богородиці (с. Рогиня)” 2021 р., полотно, олія, 50х60 см.

11. Виставка творчих робіт викладачів Косівського інституту та Косівського фахового коледжу прикладного та декоративного мистецтва (твори: “Косів осінній”, “Зорянка”). Виставкова зала навчально-методичного кабінету КІПДМ ЛНАМ. Жовтень, 2021 р.

12. Отримав I місце за участь у дистанційному Всеукраїнському конкурсі декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтв. ”ЧАРИ ЗИМОВИХ СВЯТ”. Грудень 2022, м. Луцьк. Номінація— живопис. Назва роботи : ”Колиска знань у Чернятині”,  2021 р., полотно, олія, 42х60 см.

13. Виставка творчих робіт викладачів Косівського інституту та Косівського фахового коледжу до Дня художника у м. Косів, КІПДМ, жовтень-грудень, 2021р.

http://kipdm.lnam.edu.ua/tvorchist/vystavky/vistavka-tvorchikh-robit-vikladachiv

14. Крайова виставка митців Косівщини "Спільня-2022" КРОНСХУ. Творча робота «Церква у с. Острівець», полотно, олія, 60х40см, 2022 р, м. Косів, червень, 2022 р.

15. Персональна виставка живопису “Відображення”. Музей КІПДМ ЛНАМ. (червень-липень 2022р.).

16. Участь у колективній виставці творчих робіт викладачів Косівського інституту “Зимова феєрія”, виставкова зала Косівського інституту ПДМ ЛНАМ, 2022 р. Твори: “Хата у Cтарому Косові”, ”Зима”, “Церква Різдва Пресвятої Богородиці с. Рогиня”.

17. Участь у Крайовій виставці митців Косівщини “Арт-Спільня 2022”, виставкова зала КРОНСХУ, 16.06-11.07.2022 р. Експонувався твір “Церква в селі Острівець”, 2020 р., полотно, олія, 51х 68 см.

18. Участь у Всеукраїнському конкурсі декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва “Чари зимових свят”. I місце, 5 вікова категорія. Назва роботи: “Колиска знань у Чернятині”. Номінація—живопис. Січень, 2023, м .Луцьк.


 ТВОРЧІ РОБОТИ:

1. Етюд "Косів осінній”, Полотно, олія, 70x50 см, 2019 р.

2. Портрет Заслуженого тренера України, Заслуженого працівника фізичної культури і спорту України Боднарука Є.М. Полотно, олія, 40x60 см. 2019 р.

3. Ікона "Матір Божа з Ісусом”, Полотно, олія, 130x80 см, 2018 р.

4. Портрет Корпанюка Петра Васильовича - заслуженого майстра народної творчості України (художні вироби з дерева). Полотно, олія, 40x50 см. 2018 р.

5. Портрет Параски Петрівни Борук - заслуженого майстра народної творчості України (Художнє ткацтво). Полотно, олія, 70x50 см. 2018 р.

6. Творчий портрет “Наталія” Полотно, олія, 40x50 см. 2019 р.

7. Етюд “Берегом Дніпра” Полотно, олія, 30x25 см. 2017 р.

8. Етюд “Гражда у с. Яворів” Полотно, олія, 60x40 см. 2019 р.

9. “Колиска знань в с. Чернятин” Полотно, олія, 60x40 см. 2018 р.

10. Сюжетна композиція “На пасовисько” Полотно, олія, 40x50 см. 2018 р.

11. Етюд “Хата в горах” Полотно, олія, 60x60 см. 2018 р.

12. Сюжетна композиція “Безтурботнє дититнство” Полотно, олія, 40x35 см. 2019 р.

13. “Вітряк у с.Текліно” Полотно, олія, 30x25 см. 2019 р.

14. “Покинуте гніздо. Зима” Картон, олія, 30x40 см. 2021 р.

15. “Квітнуть соняшники”. Полотно, олія, 60x60 см. 2022 р.

16. “Портрет члена спілки майстрів народного мистецтва України Корпанюк С.І.” 2021 р. Полотно, олія, 50х40 см.

17. “Галя”. Картон, олія, 60x42 см. 2023 р.

 

 

Joomla Plugins