кафедра Декоративного мистецтва

Urchyshyn YliaЮРЧИШИН

Юлія Богданівна

магістр кафедри Декоративного мистецтва


 2008-2012 р.н. Косівське училище прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв. Отриманий диплом молодшого спеціаліста з відзнакою. Кваліфікація: художник-майстер декоративно-прикладного мистецтва з художнього текстилю.

2012-2014 р.н. Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв. Отриманий диплом бакалавра з відзнакою. Кваліфікація: художник текстилю, викладач.

2014-2015 р.н.Київський національний університет технологій та дизайну. Отриманий диплом магістра з відзнакою. Кваліфікація: магістр з дизайну

В 2018 р. закінчила аспірантуру Інституту проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України. Тема дисертаційного дослідження: «Традиції народного вбрання в творчості сучасних дизайнерів одягу (культурно-історичні передумови та мистецькі інтерпретації)»

Основні наукові праці:

Юрчишин Ю. Б. Творчі концепції народного вбрання в регіональних школах України / Ю. Б. Юрчишин // Журнал «Annali d`Italia». Vol.2 №13 – Флоренція, 2020. – С. 3

Юрчишин Ю. Б., Юрчишин Г.М. Стратегічні цілі освітньої програми «Дизайн» Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва: компетентнісний підхід, студентоцентризм, культура академічної автономії, оперативність й гнучкість / Ю. Б. Юрчишин, Г. М. Юрчишин // Specialized and multidisciplinary scientific researches. Volume 6 – Амстердам, 2020. – С. 118

Юрчишин Ю. Б. Методи й прийоми впровадження традицій народного вбрання у дизайн-проєктування / Ю. Б. Юрчишин // Журнал Virtus. Філософія, релігія та культура. №44 – Монреаль: CPM “ASF”, 2020.

Юрчишин Ю. Б. Авторська тканина Ольги Горбової як сутність традиційного у творенні сучасного українського костюма / Ю.Б. Юрчишин // Вісник ЛНАМ. Випуск 33. – Львів: ЛНАМ, 2017. – С. 213.

Юрчишин Ю. Б. Формування сучасного дизайну костюму на засадах збереження та розвитку традицій народного вбрання Прикарпаття / Ю. Б. Юрчишин // Вісник ХДАДМ. (Мистецтвознавство: №4) – Харків: ХДАДМ, 2015. – С. 67

https://orcid.org/0000-0001-6614-7206