кафедра Декоративного мистецтва

Urchyshyn YliaЮРЧИШИН

Юлія Богданівна

доцент кафедри Декоративного мистецтва


 2008-2012 р.н. Косівське училище прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв. Отриманий диплом молодшого спеціаліста з відзнакою. Кваліфікація: художник-майстер декоративно-прикладного мистецтва з художнього текстилю.

2012-2014 р.н. Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв. Отриманий диплом бакалавра з відзнакою. Кваліфікація: художник текстилю, викладач.

2014-2015 р.н.Київський національний університет технологій та дизайну. Отриманий диплом магістра з відзнакою. Кваліфікація: магістр з дизайну

В 2018 р. закінчила аспірантуру Інституту проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України. Тема дисертаційного дослідження: «Традиції народного вбрання в творчості сучасних дизайнерів одягу (культурно-історичні передумови та мистецькі інтерпретації)»

https://orcid.org/0000-0001-6614-7206

 

СТАЖУВАННЯ

Інститут проблем сучасного мистецтва Національна академія мистецтв України. Свідоцтво про закінчення аспірантури № 00023, дата видачі 30.10.2018 р. Спеціальність (26.00.01) - теорія та історія культури (мистецтво).

Державний вищий навчальний заклад "Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника та здобула науковий ступінь кандидата мистецтвознавства. Рішення атестаційної колегії від 29 червня 2021 р., ДК № 061708

НАУКОВА, ТВОРЧА І МИСТЕЦЬКА, ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

ПУБЛІКАЦІЇ

Юрчишин Ю.Б. Творчі концепції народного вбрання в регіональних школах України. Журнал «Annalid’Italia». Vol.2. №13. Флоренція, 2020р. С.3. http://www.anditalia.com/wp-content/uploads/2020/11/Annali-d’Italia-№13-2020-part-2.pdf

Y. Yurchyshyn. CREATIVE CONCEPTS OF FOLK COSTUME IN REGIONAL SCHOOLS OF UKRAINE. Frankfurt. TK Meganom LLC. Paradigm of knowledge. 5(43). 2020.  Р. 230—246.

DOI:https://doi.org/10.26886/2520-7474.5(43)2020.15

Dutka V,. Yurchyshyn H,. Stefiuk R,. Yurchyshyn Y,. Dutka V,. Bilyi V,. Vakh I. The Concept of Research and Scientific-creative Program as a Primary Element in the "Decorative Art" Education Curriculum. Ad Alta: Journal of Interdisciplinary Research Double-Blind Peer-Reviewed Volume 13, Issue 1, Special Issue XXXIIL, 2023. Number of regular issues per year: 2 © The Authors (February, 2023). 69—72 р.

Indexation. The journal is currently indexed on the list of The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS), Web of Science - Emerging Sources Citation Index (ESCI), CrossRef, EBSCO, Index Copernicus.

https://www.magnanimitas.cz/ADALTA/130133/PDF/130133.pdf

Юрчишин Ю.Б.  ТРАДИЦІЇ НАРОДНОГО ВБРАННЯ В ТВОРЧОСТІ СУЧАСНИХ ДИЗАЙНЕРІВ ОДЯГУ  (історико-культурні передумови та мистецькі інтерпретації): дис. … кандидата мистецтвознавства: 26.00.01/ Державний вищий навчальний заклад "Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника. Івано-Франківськ, 202. 238 арк. + 257 арк. (дод). Рішення атестаційної колегії від 29 червня 2021 р.  ДК № 061708.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Стеф’юк Р.Г., Юрчишин Ю.Б. Сучасне декоративно-ужиткове мистецтво: робоча програма для студентів I курсу ОПП " Декоративне мистецтво". Косів: КІПДМ ЛНАМ,  2023 р.

ВИСТАВКОВА ТА ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ

Співорганізатор мистецьких фестивалів народної творчості:

1. «Барви Карпатського ліжника» (с. Кваси).

2. «Свято майстрів» (с. Річка).

3. «100-річчя від дня народження М.З. Кіщука» (с. Річка).

4. «Народні обереги Бабина» (с. Бабин).

Joomla Plugins