Майстерня художнього металу

Художній метал

Рейтинг користувача: 5 / 5

Активна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зірка
 

4 kurxm8   Художній метал - унікальна сучасна майстерня металірства Косівщини, що заснована 1967 року. Навчаль­на та наукова діяльність ґрунтується на збереженні та розвитку традицій народного мистецтва Гуцульщини.

   Становлення художнього металу пов’яза­не з викладачами М. Ю. Федірком, М. Ю. Прощуком, І. М. Парипою, Я. І. Шаганом, В. О. Луканюком, М. Ф. Салигою.

   Завдячуючи творчій практиці викладачів О. 3. Гаркуса, М. Б. Луканюка, В. М. Попенюка, Х. Я. Фарилюк у навчальний процес уведено безліч технологічних інновацій, пов'язаних з удоско­наленням методів виготовлення та декорування сучасних виро­бів з металу. Створення нових композиційних рішень під час формування тектоніки виробів та орнаментального напов­нення базується на класичних зразках народного мистецтва.

   Студенти опановують основи ливарної справи, гальваніки, ковальства, ювелірства, оздо­блювальні та опоряджувальні техніки; проектують та моделю­ють ансамблі кованих виробів, ювелірних прикрас, оздоблен­ня інтер'єрів та екстер'єрів.

    Засвоєння різноманітних ме­тодів проектування відбуваєть­ся під час опанування новими прогресивними технологіями ЗD графіки для створення мо­делей ювелірних виробів.

   У майстерні металірства працюють: кандидат наук, доцент І. С. Вах, кандидат мистецтвознавства В. М. Попенюк, старші викладачі О. З. Гаркус, викладачі Х. М. Фарилюк та М. Б. Луканюк.

ГАРЕЛЕЯ РОБІТ
НАГОРОДИ
Joomla Plugins