Майстерня художніх виробів з дерева

Художні вироби з дерева

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

Dyzajn mebliv bakalavr 1   майстерню художнього дерева відкрито у Промисловій школі гуцульського мистецтва 1939 року, де викладали учні відо­мого косівського майстра В. Девдюка - В. Гуз, В. Довбенчук, В. Гавриш, М. Тимків, М. Федірко, творчість яких забезпечила розвиток регіональної мистець­кої школи художнього дерева.

   В основу підготовки фахівців покладено вивчення традицій­них народних технік і технологій деревообробництва (художнє різьблення, інкрустація, бон­дарство, меблярство, малі ар­хітектурні форми, облаштуван­ня інтер'єрів громадських та сакральних споруд).

Для повноцінного оволодіння студентами фахом створені навчальні майстерні з механічної та токарної оброб­ки дерева, які укомплектовані сучасним устаткуванням.

   Навчальні дисципліни - ком­позиція, робота в матеріалі, комп’ютерне проектування, технічне креслення забезпе­чують розвиток індивідуальних творчих здібностей, формуван­ня об’ємно-просторового мис­лення, поєднуючи досвід тради­ції з пошуком нових виразних засобів і технологій.

   Удосконалення професійної підготовки студентів відбуваєть­ся на мистецьких пленерах, всеукраїнських виставках, ре­гіональних конкурсах, що дає можливість випускникам реалізувати свій творчий потен­ціал на теренах України та за кордоном.

    В майстернях працюють досвід­чені викладачі: заслужений ху­дожник України, доцент С. В. Бзунько, старші викладачі С. Д. Стефурак, О. І. Крицкалюк, викладач С. Угринюк, майстер виробни­чого навчання І. В. Ониськів, ла­борант І. Я. Шушкевич.