кафедра Декоративного мистецтва

Kafedra DM

   Кафедра декоративного мистецтва Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв заснована 2017 року для забезпечення навчання студентів на другому (магістерському) рівні вищої освіти.

    Кафедру очолює кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри декоративного мистецтва Щербина Наталія Миколаївна. До професорсько-викладацького складу кафедри входять: Юрчишин Г. М. кандидат архітектури, професор, заслужений архітектор України, відмінник освіти, член-кореспондент Української академії архітектури, Дутка Вікторія Валеріївна – заступник директора з навчальної роботи, кандидат мистецтвознавства, професор кафедри декоративного мистецтва, відмінник освіти, член спілки художників України, член спілки дизайнерів України, Селезінка М. М. – професор кафедри декоративного мистецтва, народний художник України, Бзунько С. В. – доцент кафедри декоративного мистецтва, заслужений художник України, Нісевич С. І. – кандидат філологічних наук, доцент, Стеф’юк Р. Г. – кандидат мистецтвознавства, доцент, Білий В. Д. – кандидат мистецтвознавства, доцент, Попенюк В. М. – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри декоративного мистецтва, Юрчишин Ю. Б. – кандитат мистецтвознавства, доцент кафедри декоративного мистецтва.

    Кафедра здійснює підготовку фахівців галузі знань 02 «Культура і мистецтво» спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», яка включає наступні види мистецтва: «Декоративний розпис», «Прикладна графіка», «Художній текстиль», «Художній метал», «Художні вироби зі шкіри та хутра», «Художнє моделювання костюма», «Керамічна пластика», «Декорування середовища художнім деревом».  

    Магістранти навчаються за освітньо-професійною  програмою «Декоративне мистецтво», мета якої – розкрити творчий потенціал студентів за допомогою завдань, закладених у фахових дисциплінах навчального плану. Вони мають можливість опанувати методи дослідження традицій та творення нових мистецьких форм. Значна частка самостійної роботи сприяє утвердженню індивідуальності кожного здобувача через численні творчі експерименти, заплановані для кожного магістранта згідно з обраною темою. Педагогічна практика як важлива складова навчального плану передбачає формування креативних методів навчання мистецьким спеціальностям та дає підстави для присвоєння випускникам кваліфікації «Художник декоративного мистецтва, дослідник, викладач».

    Молоді художники-науковці беруть активну участь у творчій, науковій і культурній діяльності краю. Щорічно організовуються персональні виставки, творчі конкурси, науково-практичні конференції в Косівському інституті та поза його межами, де магістранти мають можливість продемонструвати свої досягнення та напрацювання, апробувати власні дослідження, ідентифікувати себе в науковому та мистецькому середовищі.

    Упродовж 2017 – 2022 рр. кафедра декоративного мистецтва підготувала 149 магістрів. Після закінчення КІПДМ ЛНАМ випускники кафедри  працюють, згідно з Національним класифікатором України «Класифікатор професій» ДК 003:2010, викладачами, викладачами університетів та вищих навчальних закладів, професіоналами в галузі художньої творчості, професіоналами в галузі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, скульпторами, художниками, художниками-модельєрами тощо.

 


Протокол Ліцензійної комісії МОН — 51/1 від 12.05.2017р., Наказ МОН 95л від 15.05.2017р.
Протокол Ліцензійної комісії МОН — 204 від 03.03.2021р., Наказ МОН 26-л від 04.03.2021


 

наказ МОН № 242 25.02.2019  


  PDF file iconСертифікат про акредитацію

Тип акредитації                                                     Реквізити сертифіката                    Строк чинності
Акредитація освітньої програми (МОН) № АД 14008502 строк дії до 01.07.2024

 


 ПЛАН РОБОТИ КАФЕДРИ ДМ НА 2023-2024 н.р.

 ПЛАН РОБОТИ КАФЕДРИ ДМ НА 2022-2023 н.р.

 ПЛАН РОБОТИ КАФЕДРИ ДМ НА 2021-2022 н.р.

 ПЛАН РОБОТИ КАФЕДРИ ДМ НА 2020-2021 н.р.

 

ВИКЛАДАЧІ КАФЕДРИ 

 

НАУКОВІ ТА ТВОРЧІ ДОСЯГНЕННЯ СТУДЕНТІВ ТА ВИПУСКНИКІВ КАФЕДРИ

  

СЕРТИФІКАТИ

УЧАСТЬ У ВИСТАВКАХ

ПОДІЇ 

ДИПЛОМНІ РОБОТИ