кафедра Декоративного мистецтва

Kafedra DM

   Кафедра декоративного мистецтва Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв заснована 2017 року для забезпечення навчання студентів на другому (магістерському) рівні вищої освіти.

    Кафедру очолює доцент Нісевич Світлана Іванівна. До професорсько-викладацького складу кафедри входять: Юрчишин Г. М. – директор КІПДМ ЛНАМ, кандидат архітектури, професор, заслужений архітектор України, відмінник освіти, член-кореспондент Української академії архітектури, Дутка Вікторія Валеріївна – заступник директора з навчальної роботи, кандидат мистецтвознавства, професор кафедри декоративного мистецтва, член спілки художників України, член спілки дизайнерів України, Селезінка М. М. – професор кафедри декоративного мистецтва, народний художник України, Гордіца І. Д. – доцент кафедри декоративного мистецтва, заслужений діяч мистецтв України, Бзунько С. В. – доцент кафедри декоративного мистецтва, заслужений художник України, Нісевич С. І. – в. о. завідувача кафедри декоративного мистецтва, кандидат філологічних наук, доцент, Стеф’юк Р. Г. – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри декоративного мистецтва, Білий В. Д. – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри декоративного мистецтва, Попенюк В. М. – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри декоративного мистецтва, Юрчишин Ю. Б. – викладач.

    Кафедра здійснює підготовку фахівців галузі знань 02 «Культура і мистецтво» спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», яка включає наступні види мистецтва: «Образотворче мистецтво», «Прикладна графіка», «Художній текстиль», «Художній метал», «Художні вироби зі шкіри та хутра», «Художнє моделювання костюма», «Керамічна пластика», «Декорування середовища художнім деревом».  

    Магістранти навчаються за освітньо-професійною  програмою «Декоративне мистецтво», мета якої – розкрити творчий потенціал студентів за допомогою завдань, закладених у фахових дисциплінах навчального плану. Вони мають можливість опанувати методи дослідження традицій та творення нових мистецьких форм. Значна частка самостійної роботи сприяє утвердженню індивідуальності кожного здобувача через численні творчі експерименти, заплановані для кожного магістранта згідно з обраною темою. Педагогічна практика як важлива складова навчального плану передбачає формування креативних методів навчання мистецьким спеціальностям та дає підстави для присвоєння випускникам кваліфікації «Художник декоративного мистецтва, дослідник, викладач».

    Молоді художники-науковці беруть активну участь у творчій, науковій і культурній діяльності краю. Щорічно організовуються персональні виставки, творчі конкурси, науково-практичні конференції в Косівському інституті та поза його межами, де магістранти мають можливість продемонструвати свої досягнення та напрацювання, апробувати власні дослідження, ідентифікувати себе в науковому та мистецькому середовищі.

    Упродовж 2017 – 2021 рр. кафедра декоративного мистецтва підготувала 69 магістрів. Після закінчення КІПДМ ЛНАМ випускники кафедри можуть працювати, згідно з Національним класифікатором України «Класифікатор професій» ДК 003:2010, викладачами, викладачами університетів та вищих навчальних закладів, професіоналами в галузі художньої творчості, професіоналами в галузі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, скульпторами, художниками, модельєрами тощо.

 


Протокол Ліцензійної комісії МОН — 51/1 від 12.05.2017р., Наказ МОН 95л від 15.05.2017р.
Протокол Ліцензійної комісії МОН — 204 від 03.03.2021р., Наказ МОН 26-л від 04.03.2021
 

 ПЛАН РОБОТИ КАФЕДРИ ДМ НА 2022-2023 н.р.

 ПЛАН РОБОТИ КАФЕДРИ ДМ НА 2021-2022 н.р.

PDF file ПЛАН РОБОТИ КАФЕДРИ ДМ НА 2020-2021 н.р.

 

Протокол № 10 засідання кафедри ДМ  від  17.12. 2021 р. 

PDF fileВитяг з протоколу № 10 засідання кафедри ДМ  від  17.12. 2021 р.  

 

ВИКЛАДАЧІ КАФЕДРИ 

 

НАУКОВІ ТА ТВОРЧІ ДОСЯГНЕННЯ СТУДЕНТІВ ТА ВИПУСКНИКІВ КАФЕДРИ

 

ПОДІЇ