ДИСЦИПЛІНИ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ

Дисципліни Освітньо-професійних програм МАГІСТР


Перелік обов’язкових компонент освітньо-професійної програми  «Декоративне мистецтво» ОС "Магістр"

1. Філософія мистецтва
2. Методика викладання фахових дисциплін
3. Іноземна мова за професійним спрямуванням
4. Методика підготовки магістерської роботи
5. Рисунок
6. Проектування творів декоративного мистецтва
7. Дипломне проектування
8. Інформаційно-комунікативні технології у мистецтві
9. Педагогічна практика
10. Переддипломна практика