кафедра Декоративного мистецтва

Nisevych CНІСЕВИЧ

Світлана Іванівна

Кандидат наук, доцент кафедри Декоративного мистецтва

orcid.logo


       Закінчила з відзнакою 2006 року ЗВО «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» та здобула кваліфікацію філолога, викладача англійської, німецької мов та зарубіжної літератури.

    З 2006 року  працює у Косівському інституті прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв на посаді викладача, старшого викладача (з 2016 р.), доцента кафедри історії мистецтва та соціально-гуманітарних наук (з 2018 р.), в. о. завідувача кафедри декоративного мистецтва ОС «Магістр». Світлана Іванівна веде такі навчальні курси: «Іноземна мова за професійним спрямуванням» для студентів I курсу ОС «Магістр», «Іноземна мова за професійним спрямуванням» для студентів III – IV курсів ОС «Бакалавр».

    2016 року на засіданні спеціалізованої ради Бердянського державного педагогічного університету захистила дисертацію за спеціальністю «Порівняльне літературознавство» та здобула науковий ступінь кандидата філологічних наук. 2019 року пройшла науково-педагогічне стажування у Венеціанському університеті Ка’Фоскарі (Італія) на тему «Програми підготовки спеціалістів-філологів в Україні та країнах ЄС: орієнтація на майбутнє» за фахом «Філологічні науки» в обсязі 5 кредитів. Брала участь у 7 конференціях, у тому числі: Міжнародній науково-практичній конференції «Paradigmatic View on the Concept of World Science» (Toronto, 2020); VIII Міжнародній науково-практичній конференції «Modern science: problems and innovations» (Stockholm, 2020), Міжнародній науково-практичній конференції «Tendances scientifiques de la recherche fondamentale et appliquée» (Strasbourg, 2020).

      Нісевич С. І. є перекладачем 2 книг і автором 32 публікацій, із них 22 наукових та 10 навчально-методичного характеру, у тому числі наукових праць, опублікованих у вітчизняних і міжнародних періодичних виданнях, що включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Web of Science Core Collection.

ПУБЛІКАЦІЇ

ПУБЛІКАЦІЇ за 2018 – 2023

1. Нісевич С. І. Функціональність образу картини у творах українських та
англійських письменників кінця XIX–початку XX / С. І. Нісевич //
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія:
Філологія. – 2018. – Вип. 35. – Т. 1. – С. 89 – 92. (Фах. Вид.)
2. Nisevych S. I. The Features of Impressionism in the Novel “The White
Peacock” by D. H. Lawrence. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського.
Серія: Філологія. Соціальні комунікації. Том 30 (69) №1 Ч. 2. 2019. – С.
98–102. (Фах. Вид.)
3. Nisevych S. I. The Concept of the Image of an Artist in V. Vynnychenko’s Olaf
Stefenzon and D. H. Lawrence’s Sons and Lovers: Typological Aspect. Вчені
записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні
комунікації. 2019. № 4, т. 30 (69). С. 212–218. DOI
https://doi.org/10.32838/2663-6069/2019.4-1/38 (Фах. Вид.)
4. Нісевич С. І. Роль іноземної мови у професійній підготовці студентів
мистецьких спеціальностей ОР «Магістр». Scientific and pedagogic
internship «Training programmes for professional philologists in Ukraine and
EU countries: focus on the future»: Internship proceedings, 3–14 June. 2019.
Venice: Ca’Foscari University of Venice, 2019. P. 42-45.
5. Nisevych S. The Role of Artists Images in Ukrainian and British Literary
Modernism. Paradigmatic View on the Concept of World Science: collection of
scientific papers «ΛΌГOΣ» with proceedings of the international scientific and
practical conference (Vol. 2), August 21. 2020. Toronto: European Scientific
Platform, 2020. P. 106-108. DOI:10.36074/21.08.2020.v2.38.
6. Devdiuk, I., & Nisevych, S. (2020). Women Artists in the British and
Ukrainian Literature at the Turn of the 19th – 20th Century: D. H.
Lawrence’s Women in Love and O. Kobylianska’s Valse
Mélancolique. Journal of History Culture and Art Research, 9(3), 226-234.
doi:http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v9i3.2661

7. Нісевич С. І. Інноваційні методи викладання іноземної мови за
професійним спрямуванням у мистецьких закладах вищої освіти. Modern
science: problems and innovations. Abstracts of the 8th International scientific
and practical conference. SSPG Publish. Stockholm, Sweden. 2020. Pp. 225-
230. URL: https://sci-conf.com.ua/viii-mezhdunarodnaya-nauchno-
prakticheskaya-konferentsiya-modern-science-problems-and-innovations-18-
20-oktyabrya-2020-goda-stokgolm-shvetsiya-arhiv/ (дата звернення
19.10.2020).
8. Nisevych S. I. Case method as an effective way of teaching English to art
students. Tendances scientifiques de la recherche fondamentale et appliquée:
collection de papiers scientifiques sur les matériaux de la conference
scientifique et pratique internationale. 2020. Vol. 3. P. 7-9.
DOI:10.36074/30.10.2020.v3
9. Нісевич С. І. Іншомовна професійна компетентність як складова
мистецької освіти. Scientific progress:innovations, achievements and
prospects: proceedings of the 4th International scientific and practical
conference. Munich: MDPC Publishing, 2023.
Pp. 315–318. https://sci-conf.com.ua/iv-mizhnarodna-naukovo-praktichna-
konferentsiya-scientific-progress-innovations-achievements-and-prospects-9-
11-01-2023-myunhen-nimechchina-arhiv/

УСІ ПУБЛІКАЦІЇ

1. Будзуляк С. І. Лінгвокогнітивні характеристики антропонімів /
С. І. Будзуляк // Вісник Львівської національної академії мистецтв. – 2009. –
Спецвипуск VII. – C. 162 – 169;
2. Нісевич С. І. Типологічні відповідності образу художника в українській та
англійській літературі кінця XIX – початку XX ст. (На матеріалі творів О.
Кобилянської «Valse mélanсolique» та С. Моема «Місяць і мідяки») /
С. І. Нісевич // Волинь філологічна: текст і контекст. – 2010. – Вип. 11. –
С. 180–187;
3. Нісевич С. І. Взаємозв’язок образотворчого та словесного мистецтв / С. І.
Нісевич // Вісник Львівської національної академії мистецтв. – 2011. –
Спецвипуск VIII. – C. 197 – 205;
4. Нісевич С. І. Інтермедіальний характер малих жанрових форм в
українській літературі кінця XIX – початку XX ст. / С. І. Нісевич //
Питання літературознавства. – 2012. – Вип. 85. – С. 94 –104;
5. Нісевич С. І. Інтермедіальний характер жанру «акварель» в українській
літературі кінця XIX – початку XX ст. / С. І. Нісевич // Актуальні
проблеми викладання літератури у середній та вищій школі. Султанівські
читання. – 2012. Вип. 2. – С. 107 – 113.
6. Нісевич С. І. «Прерафаелітське братство» і «Молода муза» в
типологічному аспекті / С. І. Нісевич // Наукові записки. Серія
«Філологічна». – 2012. – Вип. 27. – С. 240 – 243.
7. Нісевич С. І. Образ живописця у літературному творі – один із чинників
синтезу мистецтв / С. І. Нісевич // Наукові записки. Серія «Філологічна». –
2014. – Вип. 45. – С. 152 – 155.
8. Нісевич С. І. Образ художника як компонент образної системи
літературного твору/ С. І. Нісевич // Літературознавчі студії:
компаративний аспект. – 2014. – Вип. 2. – С. 116 – 123.
9. Девдюк І. В. Живопис і література в англійському письменстві перших
десятиліть ХХ століття / І. В. Девдюк, С. І. Нісевич // «З роду нашого

красного…»: перша професорка Волині. Збірник наукових праць на
пошану професора Л. К. Оляндер. – 2014. – С.311 – 321.
10. Нісевич С. І. Конфлікт митця і суспільства у п’єсі В. Винниченка «Чорна
Пантера і Білий Медвідь» та романі С. Моема «Місяць і мідяки» / С. І.
Нісевич // Spheres of Culture. – 2015. – Vol. 10. – P. 63 – 71.
11. Devdyuk I. The Image of an Artist as a Literary-aesthetic Phenomenon / Ivanna
Devdyuk, Svitlana Nisevych // Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian
National University. – 2015. – Vol. 2, № 2 – 3. – P.104 – 109.
12.  Нісевич С. І. Образ художника в інтерпретаційній площині поняття
краси / С. І. Нісевич // Султанівські читання. – 2016. – Вип. 5 – С. 128 –
136. (Фах. Вид.)
13. Нісевич С. І. «Живописання словом» як невід’ємний компонент твору про
художника / С. І. Нісевич // Науковий вісник Східноєвропейського
національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки.
Літературознавство. – 2017. – Вип. 11–12 (360–361). – С. 38 – 45. (Фах.
Вид.)
14. Нісевич С. І. Творчість як сфера реалізації особистості митця у творах
В. Винниченка «Чорна Пантера і Білий Ведмідь» та С. Моема «Місяць і
мідяки» / С. І. Нісевич // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного
університету. Серія: Філологія. – 2017. – Вип. 31. – Т. 3. – С. 22 – 25.
(Фах. Вид.)
15. Нісевич С. І. Функціональність образу картини у творах українських та
англійських письменників кінця XIX–початку XX / С. І. Нісевич //
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія:
Філологія. – 2018. – Вип. 35. – Т. 1. – С. 89 – 92. (Фах. Вид.)
16. Nisevych S. I. The Features of Impressionism in the Novel “The White
Peacock” by D. H. Lawrence. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського.
Серія: Філологія. Соціальні комунікації. Том 30 (69) №1 Ч. 2. 2019. – С.
98–102. (Фах. Вид.)

17. Nisevych S. I. The Concept of the Image of an Artist in V. Vynnychenko’s Olaf
Stefenzon and D. H. Lawrence’s Sons and Lovers: Typological Aspect. Вчені
записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні
комунікації. 2019. № 4, т. 30 (69). С. 212–218. DOI
https://doi.org/10.32838/2663-6069/2019.4-1/38 (Фах. Вид.)
18. Нісевич С. І. Роль іноземної мови у професійній підготовці студентів
мистецьких спеціальностей ОР «Магістр». Scientific and pedagogic
internship «Training programmes for professional philologists in Ukraine and
EU countries: focus on the future»: Internship proceedings, 3–14 June. 2019.
Venice: Ca’Foscari University of Venice, 2019. P. 42-45.
19. Nisevych S. The Role of Artists Images in Ukrainian and British Literary
Modernism. Paradigmatic View on the Concept of World Science: collection of
scientific papers «ΛΌГOΣ» with proceedings of the international scientific and
practical conference (Vol. 2), August 21. 2020. Toronto: European Scientific
Platform, 2020. P. 106-108. DOI:10.36074/21.08.2020.v2.38.
20. Devdiuk, I., & Nisevych, S. (2020). Women Artists in the British and
Ukrainian Literature at the Turn of the 19th – 20th Century: D. H.
Lawrence’s Women in Love and O. Kobylianska’s Valse
Mélancolique. Journal of History Culture and Art Research, 9(3), 226-234.
doi:http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v9i3.2661
21. Нісевич С. І. Інноваційні методи викладання іноземної мови за
професійним спрямуванням у мистецьких закладах вищої освіти. Modern
science: problems and innovations. Abstracts of the 8th International scientific
and practical conference. SSPG Publish. Stockholm, Sweden. 2020. Pp. 225-
230. URL: https://sci-conf.com.ua/viii-mezhdunarodnaya-nauchno-
prakticheskaya-konferentsiya-modern-science-problems-and-innovations-18-
20-oktyabrya-2020-goda-stokgolm-shvetsiya-arhiv/ (дата звернення
19.10.2020).
22. Nisevych S. I. Case method as an effective way of teaching English to art
students. Tendances scientifiques de la recherche fondamentale et appliquée:

collection de papiers scientifiques sur les matériaux de la conference
scientifique et pratique internationale. 2020. Vol. 3. P. 7-9.
DOI:10.36074/30.10.2020.v3
23. Нісевич С. І. Іншомовна професійна компетентність як складова
мистецької освіти. Scientific progress:innovations, achievements and
prospects: proceedings of the 4th International scientific and practical
conference. Munich: MDPC Publishing, 2023.
Pp. 315–318. https://sci-conf.com.ua/iv-mizhnarodna-naukovo-praktichna-
konferentsiya-scientific-progress-innovations-achievements-and-prospects-9-
11-01-2023-myunhen-nimechchina-arhiv/

СТАЖУВАННЯ

Венеціанський університет Ка’Фоскарі (Ca' Foscari University of Venice). Сертифікат, науково-педагогічне стажування на тему «Програма підготовки спеціалістів-філологів в Україні та в країнах ЄС: орієнтація на майбутнє», 14. 06. 2019 р. 5 кредитів (150 годин).

Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника. Довідка № 03.01.2020/15 від 16.01.2023 р. Тема: «Сучасні методи навчання та інноваційні технології під час викладання дисципліни " Українська мова за професійним спрямуванням у вищих освітніх закладах"».6 кредитів ЄКТС (180 годин).

Мюнхен sci-conf/com.ua IV Міжнародна науково-практична конференція " Науковий прогрес: інновації, досягнення та перспективи". 24 години (0,8 кредиту ЄКТС) . 9-11 січня 2023 р.

ДОПОВІДІ

Нісевич С. І. Роль іноземної мови у професійній підготовці студентів мистецьких спеціальностей ОС «Магістр». Scientific and pedagogic internship «Training programmes for professional philologists in Ukraine and EU countries: focus on the future»: Internship proceedings, 3–14 June. 2019. Venice: Ca’Foscari University of Venice, 2019. P. 42-45.

Nisevych S. The Role of Artists Images in Ukrainian and British Literary Modernism.Paradigmatic View on the Concept of World Science: collection of scientific papers «ΛΌГOΣ» with proceedings of the international scientific and practical conference (Vol. 2), August 21. 2020. Toronto: European Scientific Platform, 2020. P. 106-108. DOI:10.36074/21.08.2020.v2.38.

Нісевич С. І. Інноваційні методи викладання іноземної мови за професійним спрямуванням у мистецьких закладах вищої освіти. Modern science: problems and innovations. Abstracts of the 8th International scientific and practical conference. SSPG Publish. Stockholm, Sweden. 2020. P. 225-230. URL: https://sci-conf.com.ua/viii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modern-science-problems-and-innovations-18-20-oktyabrya-2020-goda-stokgolm-shvetsiya-arhiv/

Nisevych  S. I. Case method as an effective way of teaching English to art students. Tendances scientifiques de la recherche fondamentale et appliquée: collection de papiers scientifiques sur les matériaux de la conférence scientifique et pratique internationale. 2020. Vol. 3. P. 7-9. DOI:10.36074/30.10.2020.v3

підручники, посібники, науково-методична література

Нісевич С. І. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів мистецьких спеціальностей із дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» (англійська). Косів: КІПДМ ЛНАМ, 2016. 21с.

Нісевич С. І. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів мистецьких спеціальностей із дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» (англійська). Косів: КІПДМ ЛНАМ, 2020. 16 с.

Дутка В. В., Нісевич С. І. Методичні рекомендації до виконання і захисту магістерської кваліфікаційної роботи для здобувачів другого ступеня вищої освіти галузі знань 02 «Культура і мистецтво» спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація». Косів, 2020. 43 с.

English Grammar TestsEnglish Grammar Testsfor Art Students 

In the World ofIn the World of 20th Century Art 

Нісевич С. І. Тестові завдання до вступних іспитів за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр»: Іноземна мова за професійним спрямуванням: тестові завдання до вступних іспитів за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр». Косів: КІПДМ ЛНАМ, 2018. 19 с.

Нісевич С.І. Збірник текстів і завдань до практичних занять з іноземної мови за професійним спрямуванням: навчально-методична розробка. Косів: КІПДМ ЛНАМ, 2023. 32 с.

Нісевич С.І. Іноземна мова за професійним спрямуванням: робоча програма навчальної дисципліни для студентів І курсу ОС «Магістр», Косів: КІПДМ ЛНАМ, 2023.

 

 

 

 

 

Joomla Plugins