кафедра Декоративного мистецтва

Nisevych CНІСЕВИЧ

Світлана Іванівна

Кандидат наук, доцент, завідувач  кафедри Декоративного мистецтва


Закінчила з відзнакою 2006 року ЗВО «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» та здобула кваліфікацію філолога, викладача англійської, німецької мов та зарубіжної літератури.

З 2006 року  працює у Косівському інституті прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв на посаді викладача, старшого викладача (з 2016 р.), доцента кафедри історії мистецтва та соціально-гуманітарних наук (з 2018 р.), в. о. завідувача кафедри декоративного мистецтва ОС «Магістр». Світлана Іванівна веде такі навчальні курси: «Іноземна мова за професійним спрямуванням» для студентів I курсу ОС «Магістр», «Іноземна мова за професійним спрямуванням» для студентів III – IV курсів ОС «Бакалавр».

2016 року на засіданні спеціалізованої ради Бердянського державного педагогічного університету захистила дисертацію за спеціальністю «Порівняльне літературознавство» та здобула науковий ступінь кандидата філологічних наук. 2019 року пройшла науково-педагогічне стажування у Венеціанському університеті Ка’Фоскарі (Італія) на тему «Програми підготовки спеціалістів-філологів в Україні та країнах ЄС: орієнтація на майбутнє» за фахом «Філологічні науки» в обсязі 5 кредитів. Брала участь у 7 конференціях, у тому числі: Міжнародній науково-практичній конференції «Paradigmatic View on the Concept of World Science» (Toronto, 2020); VIII Міжнародній науково-практичній конференції «Modern science: problems and innovations» (Stockholm, 2020), Міжнародній науково-практичній конференції «Tendances scientifiques de la recherche fondamentale et appliquée» (Strasbourg, 2020).

Нісевич С. І. є перекладачем 2 книг і автором 32 публікацій, із них 22 наукових та 10 навчально-методичного характеру, у тому числі наукових праць, опублікованих у вітчизняних і міжнародних періодичних виданнях, що включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Web of Science Core Collection.

https://orcid.org/0000-0003-0132-5838