кафедра Декоративного мистецтва

Zastupnik Direktora INS
ДУТКА

Вікторія Валеріївна

кандидат мистецтвознавства, доцент, професор кафедри ДЕКОРАТИВНОГО МИСТЕЦТВА

orcid.logo

 

 

 

НАУКОВА РОБОТА

1. Дутка В.В., Гордійчук О.З. Нові форми побутування Гуцульського ліжника у творчих практиках сучасних художників декоративного мистецтва. M 78 Modalități conceptuale de dezvoltare a științei moderne: colecție de lucrări științifice «ΛΌГOΣ» cu materiale conferinței științifice și practice internaționale (Vol. 5), 20 noiembrie 2020. Bucureşti, România: Platforma europeană a științei. ISBN 978-606-8274-23-2

2. Юрчишин Г.М., Дутка В.В. Концепція науково-творчої програми «Декоративне мистецтво» освітнього рівня «Магістр» у Косівському інституті прикладного та декоративного мистецтва. Virtus. Scientific Journal / editor-in-Chief M.A. Zhurba. May, issue 44. 2020. S. 178-182.
ISSN 2410-4388
3. Дутка В., Мельничук Г. До питання етнографічних досліджень традиційних занять гуцулів (20-90 рр. ХІХ ст.) Dutka V., Melnychuk H. TO THEISSUE OF ETHNOGRAPHIC RESEARCH OF TRADITIONAL OCCUPATIONS OF HUTSULS (FROM THE 20s to 90s OF THE 19th CENTURY)/ Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича: Історія. – Чернівці: Чернівецький університет, 2020. - № 2. С. 143-149.
https://doi.org/10.31861/hj2020.52
ISSN 2414-9012
ISSN (Online) 2616-8766
4.Дутка В.В., Гордійчук О.З. Нові форми побутування Гуцульського ліжника у творчих практиках сучасних художників декоративного мистецтва. M 78 Modalități conceptuale de dezvoltare a științei moderne: colecție de lucrări științifice «ΛΌГOΣ» cu materiale conferinței științifice și practice internaționale (Vol. 5), 20 noiembrie 2020. Bucureşti, România: Platforma europeană a științei. ISBN 978-606-8274-23-2
(«PrintXpert», România) DOI 10.36074/20.11.2020.v5.31 С. 94-95
CERTIFICAT DE PARTICIPANT «ΛΌГOΣ»
Viktoriia Dutka
a participat la conferintei stiintifice si practice internationale
MODALITĂȚI CONCEPTUALE DE DEZVOLTARE A ȘTIINȚEI MODERNE
20 NOIEMBRIE 2020 BUCUREŞTI, ROMÂNIA
Euro Science Certificate № 22188 din 24.11.2020
UKRISTEI (Ukraine) Certificate № 451 din 05.11.2020

URL: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/logos/issue/view/20.11.2020

https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/logos/issue/view/20.11.2020/388 

5. Дутка В.В. Живі традиції Віри Андрич / Мистецтво та освіта. науково-методичний журнал. № 1 (99) 2021 С. 62-63.
DOI https://doi.org/10.32405/2308-8885-2021-1(99)-2-5
6. Дутка Вікторія. Етнорегіональна специфіка Буковини та її вплив на формування килимарства / Дутка Вікторія // Вісник Львівської національної академії мистецтв. – Львів: ЛНАМ, 2014. – Спецвипуск. – С. 54-64.
7. Вікторія Дутка. Перспективи творчого розвитку відділу художнього текстилю в косівській мистецькій школі/ Дутка Вікторія// Вісник Львівської національної академії мистецтв. Випуск 33. – Львів: ЛНАМ, 2017. – С. 259-267.
8. Вікторія Дутка. Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва: інтенції навчальних методів/ Дутка Вікторія// Вісник Львівської національної академії мистецтв. Випуск 32. – Львів: ЛНАМ, 2017. – С. 1-5.

Участь у конференціях:
1. Міжнародна науково-практична конференція «WISSENSCHAFTLICHE ERGEBNISSE UND ERRUNGENSCHAFTEN». м. Мюнхен, Німеччина.
NGO «European Scientific Platform». 25 грудня 2020 р. (дистанційно). Посвідчення № 453 від 05 жовтня 2020 р.
TEILNEHMERZERTIFIKAT «ΛΌГOΣ»
Viktoriia Dutka
nahm an der internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz teil
WISSENSCHAFTLICHE ERGEBNISSE UND ERRUNGENSCHAFTEN: 2020
25.DEZEMBER 2020 MUNCHEN, DEU
Euro Science Certificate № 22201 datiert 04.12.2020
UKRISTEI (Ukraine) Certificate № 453 datiert 05.10.2020

Die Materialien des Teilnehmers der Konferenz wurden angenommen und in der Sammlung der wissenschaftlichen Arbeiten ΛΌГOΣ veroffentlicnt.
URL: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/logos/issue/view/25.12.2020

2. ІІ Міжнародна наукова конференція «УКРАЇНЦІ ТА ЇХНІ СУСІДИ ПРОТЯГОМ ВІКІВ: ПОЛІТИКА, ЕКОНОМІКА, РЕЛІГІЯ, КУЛЬТУРА І ЩОДЕННЕ ЖИТТЯ». Перемишль, Український Дім, 11-13 вересня 2020 р.
Тема: «Косівський килим, історія розвитку та сучасні форми побутування.
3. Міжнародний етномистецький проєкт «ЕКОЛОГІЧНИЙ РАКУРС».
Міжнародна наукова конференція «ЕКОТЕКСТИЛЬ ЯК СУЧАСНА ПЕРСПЕКТИВА». 4 грудня 2020 р. Львівська організація Національної спілки художників України КЗ ЛОР «Історико-краєзнавчий музей» - відділ ткацтва і килимарства у місті Глиняни.
Вікторія Дутка, Оксана Гордійчук .
Доповідь: «Косівський килим: традиції та нові форми побутування».
4. Всеукраїнський вебінар до 81-ї річниці з Дня народження Валерія Павловича Жаворонкова «ДЕКОРАТИВНЕ ТА ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО У ФОРМУВАННІ ГАРМОНІЙНОЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ», онлайн на базі кафедри декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва факультету архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (м. Вижниця, 11 березня 2021 р. )
Тема: Народні образи у графіці Валерія Жаворонкова .
СЕРТИФІКАТ всеукраїнського вебінару «ДЕКОРАТИВНЕ ТА ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО У ФОРМУВАННІ ГАРМОНІЙНОЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ»

м. Вижниця 11 березня 2021 р.
5. Дутка В.В., Гордійчук О.З. Нові форми побутування Гуцульського ліжника у творчих практиках сучасних художників декоративного мистецтва. M 78 Modalități conceptuale de dezvoltare a științei moderne: colecție de lucrări științifice «ΛΌГOΣ» cu materiale conferinței științifice și practice internaționale (Vol. 5), 20 noiembrie 2020. Bucureşti, România: Platforma europeană a științei. ISBN 978-606-8274-23-2
(«PrintXpert», România) DOI 10.36074/20.11.2020.v5.31 С. 94-95
CERTIFICAT DE PARTICIPANT «ΛΌГOΣ»
Viktoriia Dutka
a participat la conferintei stiintifice si practice internationale
MODALITĂȚI CONCEPTUALE DE DEZVOLTARE A ȘTIINȚEI MODERNE
20 NOIEMBRIE 2020 BUCUREŞTI, ROMÂNIA
Euro Science Certificate № 22188 din 24.11.2020
UKRISTEI (Ukraine) Certificate № 451 din 05.11.2020
URL: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/logos/issue/view/20.11.2020

6. Науково-теоретична конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів ЛНАМ «ІСТОРИЧНІ ТА АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ МЕТОДОЛОГІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: ДО 75-РІЧЧЯ З ЧАСУ ЗАСНУВАННЯ ЛЬВІВСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МИСТЕЦТВ»
Тема: Сучасні художні форми килимарства у навчальних програмах майстерні художнього текстилю Косівського інституту ПДМ ЛНАМ. 13 травня 2021 р. , м. Львів.
7. Міжнародний мистецький форум «Барви Карпат».
Науково-практична конференція «Розвиток мистецьких осередків як засіб збереження етнокультури Гуцульщини».
Секційні засідання. Секція «Розвиток ліжникарства».
Доповідь: «Нові форми побутування ліжника у програмових завданнях відділу художнього текстилю КІПДМ ЛНАМ»
8. Участь у грантовому проекті «Світ карпатських розет – заходи із збереження унікальності культури Карпат», який реалізовується ОМС на території Косівського району, 2018 р.
9. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання підвищення якості освітнього процесу», 17 травня 2019 року, м. Івано-Франківськ (м. Яремче).
Юрчишин Г.М., Дутка В.В.
Доповідь: Нові форми організації мистецької освіти України в контексті становлення національної самоідентичності.
Збірник тез. С.167-168.
Міністерство охорони здоров’я. Державний вищий навчальний заклад «Івано-Франківський національний медичний університет».
10. Міжнародна науково-практична конференція «Елементи нематеріальної культурної спадщини – сутнісна основа сучасних гуцульських традицій» в рамках ХХVІ Міжнародного гуцульського фестивалю. Вижниця, 30 вересня 2019 р.
Секційні засідання. Секція № 1 «Своєрідність традицій обрядово-календарного та родинного циклів Гуцульщини та їх мистецькі інтерпретації».
Доповідь: «Гуцульщина як головний чинник у формуванні експресіоністичних тенденцій у малярстві Фридерика Паутша».
11. Науково-практична конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів ЛНАМ «Мистецький процес у новій культурно-цивілізаційній реальності: сталі цінності та подолання стереотипів». Львів, 23 травня 2017 року.
Доповідь: Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва: інтенції навчальних методів.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА
ВИСТАВКОВА ТА ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

1. ІІІ Всеукраїнське трієнале декоративно-ужиткового мистецтва  «Від Землі до Сонця 2020 р.».

2. Центр культури «Вернісаж», м. Чернівці, Гобелен «Весна» - 2019 р. в. Довідка № 46 від 23.03.2021 р.

3. Всеукраїнське трієнале  «УКРАЇНСЬКИЙ ФОЛЬКМОДЕРН 2021р.».

 

 

 

Joomla Plugins