кафедра Декоративного мистецтва

Zastupnik Direktora INS
ДУТКА

Вікторія Валеріївна

кандидат мистецтвознавства, доцент, професор кафедри ДЕКОРАТИВНОГО МИСТЕЦТВА

orcid.logo

 

 

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА СТАЖУВАННЯ

Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти. Тема стажування: "Особливості управління закладами вищої освіти та освітнім процесом в умовах воєнного стану". Сертифікат СС 38282994/4951-22,МОН №3/27-вн-23 від 11.01.2023.(1.5 кредиту ЄКТС).

Львівська національна академія мистецтв. Тема стажування: "Написання навчального посібника «Художній килим Косівщини»". Довідка № 90 від 30.03.2018 р.

Участь у IX Міжнародній програмі наукового стажування "Лауреати Нобелівської премії: вивчення досвіду та професійних досягнень для формування успішної особистості та перетворення світу". Дубаї—Осло—Столькгом—-Нью-Йорк—Рим—Рургас—Єрусалим—Беллінг. 13 січня—11 березня 2023 р. 180 годин (6 кредитів ЄКТС). Кваліфікація: "Міжнародний викладач/старший науковий співробітник". Міжнародний сертифікат № 10 109 від 11 березня 2023 р.

Grail of Science.Certificate of participation and publication. Participated in the Correspondence International Scientific and Practical Conference SCIENCE OF POST-INDUSTRIAL SOCIETY:GLOBALIZATION AND TRANSFORMATION PROCESSES and published scientific paper

Тема стажування: "Цифрові технології як метод образотворення в освітній програмі "Декоративне мистецтво" Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ". Сертифікат № GS 251122-011 від 25.11.2022 р.(0,3 кредита ЄКТС).

НАУКОВА, ТВОРЧА І МИСТЕЦЬКА, ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

Юрчишин Г.М., Дутка В.В. Концепція науково-творчої програми «Декоративне мистецтво» освітнього рівня «Магістр» у Косівському інституті прикладного та декоративного мистецтва. Virtus.Scientific Journal / editor-in-Chief.A. Zhurba. May, issue 44. 2020. Р. 178—182. ISSN 2410-4388

Dutka V,. Yurchyshyn H,. Stefiuk R,. Yurchyshyn Y,. Dutka V,. Bilyi V,. Vakh I. The Concept of Research and Scientific-creative Program as a Primary Element in the "Decorative Art" Education Curriculum. Ad Alta: Journal of Interdisciplinary Research Double-Blind Peer-Reviewed Volume 13, Issue 1, Special Issue XXXIIL, 2023. Number of regular issues per year: 2 © The Authors (February, 2023). 69—72 р.
Indexation. The journal is currently indexed on the list of The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS), Web of Science - Emerging Sources Citation Index (ESCI), CrossRef, EBSCO, Index Copernicus.

https://www.magnanimitas.cz/ADALTA/130133/PDF/130133.pdf

Дутка В.В., Щербина Н.М. Методика проектування магістерських кваліфікаційних робіт у Косівському інституті: утвердження національних пріоритетів. Мистецтво та освіта, 2023. № 2 (108). С. 53—58.

Юрчишин Г.М., Дутка В.В. "Мистецтво як універсальний засіб навчання та виховання у педагогічній практиці вищої школи України". Науково-методична конференція з міжнародною участю "Актуальні питання підвищення якості освітнього процесу", м. Івано-Франківськ—Яремче, 23 вересня 2022 р.
http://surl.li/lvlhn

Всеукраїнський вебінар до 81-ї річниці від Дня народження Валерія Павловича Жаворонкова «ДЕКОРАТИВНЕ ТА ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО У ФОРМУВАННІ ГАРМОНІЙНОЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ», онлайн на базі кафедри декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва факультету архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (м. Вижниця, 11 березня 2021 р.). Тема доповіді: “Народні образи у графіці Валерія Жаворонкова”. Сертифікат всеукраїнського вебінару «ДЕКОРАТИВНЕ ТА ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО У ФОРМУВАННІ ГАРМОНІЙНОЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ», м. Вижниця. 11 березня 2021 р.

Науково-теоретична конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів ЛНАМ «ІСТОРИЧНІ ТА АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ МЕТОДОЛОГІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: ДО 75-РІЧЧЯ З ЧАСУ ЗАСНУВАННЯ ЛЬВІВСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МИСТЕЦТВ». Тема: “Сучасні художні форми килимарства у навчальних програмах майстерні художнього текстилю Косівського інституту ПДМ ЛНАМ”. 13 травня 2021 р., м. Львів.

Дутка В., Мельничук Г. До питання етнографічних досліджень традиційних занять гуцулів (20—90 рр. ХІХ ст.) Dutka V., Melnychuk H. TO THE ISSUE OF ETHNOGRAPHIC RESEARCH OF TRADITIONAL OCCUPATIONS OF HUTSULS (FROM THE 20st 90s OF THE 19th CENTURY). Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича: Історія. – Чернівці: Чернівецький університет, 2020. № 2. С. 143—149. https://doi.org/10.31861/hj2020.52 ISSN 2414—9012 ISSN (Online) 2616—8766

Дутка В.В., Мельничук Г.Л. ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК НАРОДНОГО УЖИТКОВОГО МИСТЕЦТВА КОСІВЩИНИ (КІНЕЦЬ XVIII—ДРУГА ПОЛОВИНА XIX СТОЛІТТЯ). Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича . Ч. 49. Історія. Чернівці: Чернівецький університет, 2021. № 1.17. С.143—150.

Дутка В.В. Тема доповіді: «Косівський килим: історія промислу та сучасні форми побутування». ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Українці та їхні сусіди протягом віків: політика, економіка, релігія, культура і щоденне життя». Перемишль, Український Дім, 11-12 вересня 2020 р.

Viktoriia Dutka nahm an der internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz teil WISSENSCHAFTLICHE ERGEBNISSE UND ERRUNGENSCHAFTEN: 2020 05 DEZEMBER 2020 MUENCHEN, DEU Euro Science Certificate № 22201 datiert 04.12.2020 UKRISTEI (Ukraine) Certificate № 453 datiert 05.10.2020 Die Materialien des Teilnehmers der Konferenz wurden angenommen und in der Sammlung der wissenschaftlichen Arbeiten ΛΌГOΣ veröffentlicht. Міжнародна науково-практична конференція «WISS ENSCHAFTLICHE ERGEBNISSEUN DER RUNGENSC HAFTEN». м. Мюнхен, Німеччина. NGO «European Scientific Platform». 25 грудня 2020 р. (дистанційно). Посвідчення № 453 від 05 жовтня 2020 р. TEILNEHMER ZERTIFIKAT «ΛΌГOΣ».

Дутка В.В., Гордійчук О.З. Нові форми побутування гуцульського ліжника у творчих практиках сучасних художників декоративного мистецтва. M 78 Modalitățiconceptualededezvoltare a științeimoderne: colecțiedelucrăriștiințifice «ΛΌГOΣ» cumaterialeconferințeiștiințifice și practiceinternaționale (Vol. 5), 20 noiembrie 2020. Bucureşti, România: Platforma europeană a științei. ISBN 978-606-8274-23-2 («PrintXpert», România) DOI 10.36074/20.11.2020.v5.31 С. 94-95 CERTIFICAT DE PARTICIPANT «ΛΌГOΣ» Viktoriia Dutka a participatlaconferinteistiintificesipracticeinternationale MODALITĂȚI CONCEPTUALE DE DEZVOLTARE A ȘTIINȚEI MODERNE 20 NOIEMBRIE 2020 BUCUREŞTI, ROM NIA EuroScienceCertificate № 22188 din 24.11.2020 UKRISTEI (Ukraine) Certificate № 451 din 05.11.2020

Дутка В.В., Гордійчук О.З. Тема доповіді: «Косівський килим: традиції та нові форми побутування». Міжнародний етно мистецький проект «ЕКОЛОГІЧНИЙ РАКУРС». Міжнародна наукова конференція « ЕКОТЕКСТИЛЬ ЯК СУЧАСНА ПЕРСПЕКТИВА». 27 грудня 2020 р. Львівська організація Національної спілки художників України, «Історико-краєзнавчий музей». КЗ ЛОР – відділ ткацтва і килимарства, м. Глиняни.

Юрчишин Г.М., Дутка В.В. Концепція науково-творчої програми «Декоративне мистецтво» освітнього рівня «Магістр» у Косівському інституті прикладного та декоративного мистецтва. Virtus. Scientific Journal / editor-in-Chief. A. Zhurba. May, issue 44. 2020. S. 178-182. ISSN 2410—4388

Дутка В., Мельничук Г. До питання етнографічних досліджень традиційних занять гуцулів (20—90 рр. ХІХ ст.) DutkaV., Melnychuk H. TO THE ISSUE OF ETHNOGRAPHIC RESEARCH OF TRADITIONAL OCCUPATIONS OF HUTSULS (FROM THE 20 sto 90s OF THE 19th CENTURY). Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича: Історія. Чернівці: Чернівецький університет, 2020. № 2. С.143—149. https://doi.org/10.31861/hj2020.52 ISSN 2414-9012 ISSN (Online) 2616-8766

Дутка В.В., Мельничук Г.Л. ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК НАРОДНОГО УЖИТКОВОГО МИСТЕЦТВА КОСІВЩИНИ (КІНЕЦЬ XVIII—ДРУГА ПОЛОВИНА XIX СТОЛІТТЯ). Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Ч. 49. Історія. Чернівці: Чернівецький університет, 2021. № 1.17 С. 143—150.

Дутка В.В. Живі традиції Віри Андрич . Мистецтво та освіта.науково-методичний журнал. 2021. № 1 (99) С. 62—63.

Dutka V,. Yurchyshyn H,. Stefiuk R,. Yurchyshyn Y,. Dutka V,. Bilyi V,. Vakh I. The Concept of Research and Scientific-creative Program as a Primary Element in the "Decorative Art" Education Curriculum. Ad Alta: Journal of Interdisciplinary Research Double-Blind Peer-Reviewed Volume 13, Issue 1, Special Issue XXXIIL, 2023. Number of regular issues per year: 2 © The Authors (February, 2023). 69—72 р.
Indexation. The journal is currently indexed on the list of The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS), Web of Science - Emerging Sources Citation Index (ESCI), CrossRef, EBSCO, Index Copernicus.
. https://www.magnanimitas.cz/ADALTA/130133/PDF/130133.pdf

Дутка В.В., Щербина Н.М. Методика проектування магістерських кваліфікаційних робіт у Косівському інституті: утвердження національних пріоритетів. Мистецтво та освіта, 2023. №2 (108). С .53—58.

Дутка В.В. Національні мотиви у графіці Валерія Жаворонкова. Мистецтво та освіта. 2023. №2 (108 ).С. 62—63.

Viktoriia Dutka nahm an der internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz teil WISSENSCHAFTLICHE ERGEBNISSE UND ERRUNGENSCHAFTEN: 2020 05 DEZEMBER 2020 MUENCHEN, DEU Euro Science Certificate № 22201 datiert 04.12.2020 UKRISTEI (Ukraine) Certificate № 453 datiert 05.10.2020 Die Materialien des Teilnehmers der Konferenz wurden angenommen und in der Sammlung der wissenschaftlichen Arbeiten ΛΌГOΣ veröffentlicht. Міжнародна науково-практична конференція «WISSENSCHAFTLICHE ERGEBNISSE DER ERRUNGENSCHAFTEN».м. Мюнхен, Німеччина. NGO «European Scientific Platform». 25 грудня 2020 р. (дистанційно). Посвідчення № 453 від 05 жовтня 2020 р. TEILNEHMER ZERTIFIKAT «ΛΌГOΣ».

ПІДРУЧНИКИ, ПОСІБНИКИ, НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА

Дутка В.В. Методика викладання фахових дисциплін: курс лекцій для студентів I курсу ОПП " Декоративне мистецтво". Косів: КІПДМ ЛНАМ, 2021.

Дутка В.В., Гаврилей В.М. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни “Методика викладання фахових дисциплін”. Косів: КІПДМ ЛНАМ, 2022.

Дутка В.В. Методика викладання фахових дисциплін: робоча програма з навчальної дисципліни для студентів I курсу ОПП " Декоративне мистецтво". Косів: КІПДМ ЛНАМ, 2023.

Дутка В.В. Авторський текстиль: робоча програма з навчальної дисципліни для студентів II курсу ОПП " Декоративне мистецтво". Косів: КІПДМ ЛНАМ, 2023.

Дутка В. В., Нісевич С. І. Методичні рекомендації до виконання і захисту магістерської кваліфікаційної роботи для здобувачів другого ступеня вищої освіти галузі знань 02 «Культура і мистецтво» спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація». Косів: КІПДМ ЛНАМ, 2020. 43 с.

Юрчишин Г.М. Дутка В.В., Щербина Н.М., Молинь В.Д., Попенюк В.М., Бзунько С.В. Дипломне проектування: робоча програма навчальної дисципліни для студентів II курсу ОПП “Декоративне мистецтво”. Косів: КІПДМ ЛНАМ, 2023 р.18 с.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
https://drive.google.com/drive/folders/1cos32iRLV3qNMU08b4tgiWIZE3GGlzN5?usp=drive_link

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА
ВИСТАВКОВА ТА ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

ІІІ Всеукраїнське трієнале декоративно-ужиткового мистецтва "Від Землі до Сонця", 2020 р. Твір "Весна".

V Всеукраїнське трієнале "Український фолькмодерн" 2021р. Твір «Запікання скумбрії», папір, акварель, темпера. Центр культури «Вернісаж», м. Чернівці, 2021 р. Довідка № 193 від 20.10.2021 р. http://kipdm.lnam.edu.ua/images/VYKLADACHY/DEKORATYVNE_MYSTECTVO/Dutka_Viktoriia/Katalogy/2021/V_Vseukraiynsiyke_Trijenale__ukraiynsiykyj_Foliykmodern_2021r._Dutka_Viktorija.pdf

Всеукраїнська художня виставка "Трієнале текстилю" 2021р. Твір "Місячне марево", 2021р., м. Київ.
Довідка № 252 від 17.11.2021р.

VI Всеукраїнське "Трієнале художнього текстилю". Диплом лауреата у номінації "За підтримку українських традицій у сучасному текстилі". Твір "Місячне марево", 2021р.

Участь у виставці творчих робіт викладачів та студентів Косівського інституту та фахового коледжу прикладного та декоративного мистецтва " Різдвяне коло". 14 грудня 2022 р.—24 лютого 2023 р. Національний музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття ім. Й. Кобринського. Довідка № 16/01-08/010 від 24 лютого 2023 р.

Участь у виставці творчих робіт викладачів та студентів Косівського інституту та фахового коледжу прикладного та декоративного мистецтва "Живі традиції". 07 квітня—02 червня 2023 р. Національний музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття ім. Й. Кобринського.Довідка № 71/01-08/010 від 02 червня 2023 р.

 

 

 

Joomla Plugins