кафедра Декоративного мистецтва

Popenjuk Volodymyr

ПОПЕНЮК

Володимир Миколайович

Кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри "Декоративне мистецтво"

 

 

 

 

 

 

 

Народився 02. 09. 1979 року.

2004 року закінчив Львівську національну академію мистецтв й отримав диплом магістра за спеціальністю «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво» та здобув кваліфікацію «Художник металу, дослідник, викладач».

2010 року навчався в аспірантурі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. 2015 року захистив дисертаційну роботу «Кивоти Гуцульщини другої половини XIX–XX столітть як сакрально- літургійний центр вівтаря».

2001р. – лаборант відділу художнього металу Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ.

2004р. – викладач відділу художнього металу Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ.

2017 року працює на посаді доцента кафедри декоративного мистецтва.

Є автором художнього оформлення екстер’єрів кованими виробами окремих житлових споруд у м. Косів та навколишніх сіл.

Від 2010 року публікує у вітчизняних та міжнародних фахових виданнях десятки наукових праць з проблем розвитку декоративно-прикладного мистецтва, зокрема із питань розвитку сакрального мистецтва та художнього металірства на Гуцульщині «Вісник Львівської національної академії мистецтв», «Вісник Закарпатської академії мистецтв», «Наукові записки Тернопільського педагогічного університету імені Володимира Гнатюка», збірник наукових статей «Spheres of Culture» /Lublin/. Учасник всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій, розробляє і впроваджує у навчальний процес робочі та методичні програми.

Стажування за темою: «Інтернаціоналізація вищої освіти в контексті глобалізації інноваційного освітнього простору». Університет менеджменту

м. Варна. Болгарія. 2020 р.

Керівник наукових та дипломних робіт на відділі художнього металу

ОС «Бакалавр» – з 2004 р., О С«Mагістр» – з 2018 р.

НАУКОВА, ТВОРЧА І МИСТЕЦЬКА, ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

ПУБЛІКАЦІЇ

Попенюк В.М. Художнє бляхарство в екстер’єрі гуцульського житла ІІ половини ХХ – ХХІ століття. Вісник Закарпатської академії мистецтв. Ужгород. 2018. Вип.11.  С.186 –190.

Попенюк В.М. Феномен мистецької спадщини Петра Харінчука як майстра мосяжника на Гуцульщині ІІ пол. ХХ ст.Вісник Закарпатської академії мистецтв.  Ужгород, 2019. Вип.13. С. 167 – 172.

Металеве оздоблення в екстер’єрі народного житла на Гуцульщині другої половини ХХ – початку ХХІ ст. / Автор-упорядник Попенюк В.М. Косів: Видавничо-поліграфічне товариство «Вік» ЛТД,  2023. 160 с.  ISBN 966-550-151-8

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Попенюк В. М. Металопластика: робоча програма з навчальної дисципліни для студентів II курсу ОПП " Декоративне мистецтво". Косів: КІПДМ ЛНАМ, 2023.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

https://drive.google.com/drive/folders/1cos32iRLV3qNMU08b4tgiWIZE3GGlzN5?usp=drive_link

ТВОРЧІ РОБОТИ