КАТАЛОГ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

Каталог навчальних дисциплін 022.01 ДИЗАЙН (Графічний дизайн)

Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна послідовність (240 кредитів)

ОК1 Філософія 
ОК2 Історія та культура України 
ОК3 Іноземна мова за професійним спрямуванням 
ОК4 Педагогіка, психологія
ОК5 Українська мова за професійним спрямуванням 
ОК6 Рисунок / Перспектива / Пластична анатомія 
ОК7 Академічний живопис 
ОК8 Композиція / Кольорознавство
ОК9 Історія мистецтва 
ОК10 Основи комп’ютерної графіки 
ОК11 Комунікативний дизайн 
ОК12 Дизайн книги та періодичного видання 
ОК 13 Дизайн візуальних комунікацій
ОК 14 Технічне креслення / Дизайн упакування 
ОК 15 Основи роботи в графічних техніках
ОК 16 Книжкова ілюстрація 
ОК 17 Ілюстрування друкованої продукції 
ОК 18 Дизайн інформаційних систем 
ОК 19 Шрифти і типографіка 
ОК 20 Фотомистецтво 
ОК 21 Історія мистецтва за фахом 
ОК 22 Виконання кваліфікаційної роботи 
ОК 23 Етнографічна практика 
ОК 24 Технологічна практика 
ОК 25 Проектно-конструкторська практика 
ОК 26 Переддипломна практика / Педагогічна практика 
Загальний обсяг обов'язкових компонент: 180

Вибірковий блок 1

ВК 1.1 Основи наукових досліджень / Менеджмент і маркетинг у мистецтві
ВК 1.2 Авторське право / Іноземна мова за професійним спрямуванням

Вибірковий блок 2

ВК 2.1 Живопис / Техніки прикладної графіки 
Вк 2.2 Рисунок / Спецграфіка 

Вибірковий блок 3

Вк 3.1 Анімаційні технології / Технології мультимедіа /Теорія реклами
Вк 3.2 Додрукарська підготовка / Дизайн інтерфейсів 
Вк 3.3 Авторський шрифт / Мистецтво плаката 
Вк 3.4 Авторська книга / Інфографіка / Дизайн друкованого видання
Вк 3.5 Етнодизайн / Художні стилі / Історія та теорія орнаменту
Загальний обсяг вибіркових компонентів 60

Загальний обсяг освітньо-професійної програми 240 кредитів