кафедра історії мистецтва та гуманітарних наук

Knysh BohdanaКНИШ

Богдана Василівна

кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри ІСТОРІЇ МИСТЕЦТВА ТА СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ НАУК, доцент кафедри ДЕКОРАТИВНОГО МИСТЕЦТВА


Народилася у м. Косів. Навчалась на відділі художніх виробів зі шкіри у Косівському училищі декоративно-прикладного мистецтва.

Закінчила відділ мистецтвознавства, аспірантуру та докторантуру Львівської національної академії мистецтв.
З 2000 року – викладач мистецтвознавчих дисциплін у Косівському інституті ПДМ ЛНАМ.
2006 року захистила кандидатську дисертацію. Від 2013 року – доцент.
Автор низки наукових публікацій у фахових періодичних виданнях України.
Співавтор монографій:

«Історія декоративного мистецтва України : У 5 т. Т. 4 / [голов. ред. Г. Скрипник] НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського.
«Huculszczyzna – antropologiczne obszary pamieci».
Z badan etnograficznych Instytutu Etnologii Kulturowei Uniwersytetu Warszawskiego.
Співзасновник та автор програми фестивалю національного вбрання «Лудинє» у Косові (2010-2016).
Люблю свою професію, вболіваю за народне мистецтво та природу Карпат.