Психологічна підтримка в КІПДМ ЛНАМ

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

З метою покращення психологічної підтримки учасників освітнього процесу в  Косівському інституті ПДМ ЛНАМ створено психологічну службу. Психологічна служба націлена на: виявлення та створення сприятливих психологічних умов для повноцінного особистісного розвитку студентів, їх самореалізації та психологічного благополуччя; здійснення психологічного супроводу адаптації першокурсників до умов освітнього процесу в закладі вищої освіти; формування психологічної культури всіх учасників освітнього процесу, забезпечення належного рівня їх соціально-комунікативної компетентності; запобігання насильству та конфліктів серед здобувачів освіти; попередження та профілактику професійного вигорання педагогічних працівників.

Головні напрями діяльності психологічної служби:

  • діагностика– виявлення причин труднощів у навчанні, соціально-психологічній адаптації; вивчення та визначення індивідуальних особливостей розвитку особистості;
  • профілактика– попередження відхилень у розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям в освітньому процесі;
  • корекція– зниження ризиків проблем адаптації до освітнього середовища, усунення виявлених труднощів соціально-психічного розвитку здобувачів освіти;
  • консультування– здійснення індивідуальної та групової роботи, спрямований на вирішення запитів, із якими звертаються учасники освітнього процесу;
  • просвіта– формування психологічної компетентності учасників освітнього процесу.