ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ПРИЗНАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СТИПЕНДІЇ СТУДЕНТАМ ПІЛЬГОВИХ КАТЕГОРІЙ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

Процедура отримання соціальних стипендій передбачає обов’язкове звернення студентів із заявою на ім’я директора про надання їм стипендіальних виплат.

PDF file Перелік документів для призначення соціальної стипендії студентам пільгових категорій денної форми навчання за державним замовленням

У заяві потрібно вказати:

 • прізвище, ім’я та по батькові студента;
 • число, місяць, рік народження;
 • зареєстрована і фактична адреса проживання;
 • категорію особи, відповідно до якої визначено право на отримання соціальної стипендії.

Разом із заявою про призначення стипендії необхідно подати папку швидкозшивач та по дві копії наступних документів:

 1. 1. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, та особи з їх числа у разі продовження навчання до 23 років або до закінчення вищого навчального закладу, а також студенти (курсанти) вищого навчального закладу, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків

-копія паспорта, довідка про реєстрацію місця проживання особи, або витяг з Єдиного державного демографічного реєстру;

-копія ідентифікаційного коду;

-копія свідоцтва про народження;

-копія студентського квитка;

- копія рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, або витяг з обліково-статистичної картки дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;

- копія свідоцтва про смерть батьків ( або одного з них) та / або копія рішення суду про позбавлення батьківських прав ( обох батьків або одного з них)

ПРИМІТКА: Цій категорії студентів поряд з соціальною стипендією також може виплачуватися академічна стипендія ( у разі її призначення)

 1. Особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

-копія паспорта; довідка про реєстрацію місця проживання особи, або витяг з Єдиного державного демографічного реєстру;

-копія ідентифікаційного коду;

-копія свідоцтва про народження;

-копія студентського квитка;

- копія посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи та вкладки.

ПРИМІТКА: До цієї категорії студентів відносяться особи, зазначені у статтях 20-22 і 30 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

 1. Шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки

-копія паспорта; довідка про реєстрацію місця проживання особи, або витяг з Єдиного державного демографічного реєстру;

-копія ідентифікаційного коду;

-копія свідоцтва про народження;

-копія студентського квитка;

-довідка з гірничого підприємства про стаж підземної роботи.

 1. Особи, які стали студентами протягом трьох років після здобуття базової та/або повної загальної середньої освіти, батьки яких є шахтарями, що мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи, відповідно до статті 5 Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці.”

-копія паспорта; довідка про реєстрацію місця проживання особи, або витяг з Єдиного державного демографічного реєстру;

-копія ідентифікаційного коду;

-копія свідоцтва про народження;

-копія студентського квитка;

-довідка з гірничого підприємства про стаж підземної роботи.

-акт про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом, за ф. Н-1 ( для батьків-інвалідів)

-копія довідки МСЕК ( для батьків-інвалідів)

-копія про смерть батька ( матері)

 1. Особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності та бойових дій, а також їх діти (до закінчення навчання у вищому навчальному закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років)

-копія паспорта; довідка про реєстрацію місця проживання особи, або витяг з Єдиного державного демографічного реєстру;

-копія ідентифікаційного коду;

-копія свідоцтва про народження;

-копія студентського квитка;

- копія посвідчення постраждалого учасника Революції Гідності встановленого зразка;

- копія посвідчення учасника бойових дій;

- довідка органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, за зареєстрованим (фактичним) місцем проживання з посиланням на норму законодавства, відповідно до якої встановлено статус учасника бойових дій, або копію довідки про безпосередню участь особи в здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Луганській областях, забезпеченні їх здійснення.

 1. Діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції (до закінчення навчання у вищому навчальному закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років)

-копія паспорта; довідка про реєстрацію місця проживання особи, або витяг з Єдиного державного демографічного реєстру;

-копія ідентифікаційного коду;

-копія свідоцтва про народження;

-копія студентського квитка;

- копія свідоцтва про смерть батька ( матері);

-документ, що підтверджує загибель ( зникнення безвісти) одного з батьків, виданий військовим формуванням, або рішення суду про визнання безвісно відсутнім (померлим);

- копія довідки МСЕК ( для померлих внаслідок поранення, контузії чи каліцтва)

 1. Діти, один з батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту (до закінчення навчання у вищому навчальному закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років)

-копія паспорта; довідка про реєстрацію місця проживання особи, або витяг з Єдиного державного демографічного реєстру;

-копія ідентифікаційного коду;

-копія свідоцтва про народження;

-копія студентського квитка;

- копія свідоцтва про смерть батька ( матері);

- копія довідки або посвідчення встановленого зразка члена сім’ї загиблого ( померлого) ветерана війни;

- довідка органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги за зареєстрованим ( фактичним) місцем проживання з посиланням на норму законодавства відповідно до якої встановлено статус члена сім’ї загиблого ( померлого) ветерана війни.

 1. Діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи (до закінчення навчання у вищому навчальному закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років)

-копія паспорта; довідка про реєстрацію місця проживання особи, або витяг з Єдиного державного демографічного реєстру;

-копія ідентифікаційного коду;

-копія свідоцтва про народження;

-копія студентського квитка;

-копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

 1. Особи, яким призначені соціальні стипендії Верховної Ради України для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей

-копія паспорта; довідка про реєстрацію місця проживання особи, або витяг з Єдиного державного демографічного реєстру;

-копія ідентифікаційного коду;

-копія свідоцтва про народження;

-копія студентського квитка;

- копія розпорядження Кабінету Міністрів України про призначення соціальної стипендії Верховної Ради України.

 1. Діти-інваліди та особи з інвалідністю IIII групи

-копія паспорта; довідка про реєстрацію місця проживання особи, або витяг з Єдиного державного демографічного реєстру;

-копія ідентифікаційного коду;

-копія свідоцтва про народження;

-копія студентського квитка;

-копія медичного висновку про дитину – інваліда віком до 18 років або копія довідки МСЕК ( на період дії довідки);

- копія пенсійного посвідчення ( у разі наявності).

 1. Студенти із малозабезпечених сімей

-копія паспорта; довідка про реєстрацію місця проживання особи, або витяг з Єдиного державного демографічного реєстру;

-копія ідентифікаційного коду;

-копія свідоцтва про народження;

-копія студентського квитка;

-довідка органу соціального захисту населення про призначення сім’ї допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» ( на період дії довідки, довідка як правило видається на 6 місяців).

 1. Особи з інвалідністю внаслідок війни

-копія паспорта; довідка про реєстрацію місця проживання особи, або витяг з Єдиного державного демографічного реєстру;

-копія ідентифікаційного коду;

-копія свідоцтва про народження;

-копія студентського квитка;

- довідка органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги за зареєстрованим ( фактичним) місцем проживання з посиланням на норму законодавства, відповідно до якої встановлено статус інваліда війни.

- копія посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни встановленого зразка.

 1. Діти осіб з інвалідністю внаслідок війни ( до закінчення дітьми навчання у вищому навчальному закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років)

-копія паспорта; довідка про реєстрацію місця проживання особи, або витяг з Єдиного державного демографічного реєстру;

-копія ідентифікаційного коду;

-копія свідоцтва про народження;

-копія студентського квитка;

- довідка органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги за зареєстрованим ( фактичним) місцем проживання з посиланням на норму законодавства, відповідно до якої встановлено статус інваліда війни.

- копія посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни встановленого зразка.

ПРИМІТКИ:

 1. Студентам категорій, зазначених у пунктах 2-13, які набувають право на отримання академічної стипендії, надається один вид стипендії за їх вибором згідно письмової заяви.
 2. У разі втрати студентського квитка, або коли термін його дії завершується фактичної дати закінчення навчання у ВНЗ згідно навчального плану, подається стандартна довідка про те, що студент дійсно навчається в інституті та вказується з якої по яку дату включно.
 3. Документи, зазначені у пунктах 1-13 подаються студентами заступнику директора з виховної роботи у 2-х екземплярах при первинному призначенні соціальної стипендії, а для її призначення в подальшому подається лише заява та копії документів, які підтверджують право на її продовження ( зокрема це стосується студентів з числа інвалідів, студентів з малозабезпечених сімей, студентів-чорнобильців, тощо)