нові надходження до бібліотеки за І півріччя 2022 року

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

1. Бутирська Т.О., Дзвінчук Д.І. Філософські начала держави: Монографія. Івано-Франквськ: Місто НВ, 2021. 156 с. ISBN 978-966-428-808-5
2. Омельченко О.В. «Путь творчества» Харьков: «Контраст», 2018 – 96 с. ISBN 978-617-7405-16-9
3. Олег Омельченко [текст] / Прикосновение к вечности. – Х.: «Раритеты Украины», 2015. – 40 с. – с илл. ISBN 978-966-2408-64-4
4. Національний симпозіум монументальної кераміки « Гіганти незалежної України»: Альбом-каталог / Упорядник Олесь Пошивайло; куратор Симпозіуму Тетяна Литвиненко; художник і фотограф Юрко Пошивайло; фотограф Тарас Пошивайло. – Опішне: Українське Народознавство, 2021. – 144 с.: іл. (Академічна керамологічна серія «Україна Гончарна» випуск 7) ISBN 966-7322-50-2
5. Фахова передвища освіта: навчально-методичний журнал/ Головний Редактор Світлана Жуковська. Голова редколегії Тетяна Іщенко. – Київ. Видавництво Науково-методичного центру. – 2021. – 160 с. 2021 № 4
6. Падалка Г.М. Педагогіка мистецтва (Теорія і методика викладання мистецьких дисциплін). – К.: Освіта України, 2008. –274 с. ISBN 978-966-8847-79-0