Надходження до бібліотеки за 2023 рік

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

1. Григорук А.Г. Рука різця не випускала: Творчий портрет Василя Кабина Косів: Писаний камінь, 2022. 348 с., іл. У 2-х прим. ISBN 978-617-7436-25-5.
2. Миропольська Н., Ничкало С., Рагозіна В., Хлебникова Л., Шахрай В.. Уроки художньо-естетичного циклу в школі: навчання і виховання: навч.посіб. Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2006. 240 с. ISBN 966-408-033-0
3. Традиційні деревообробні промисли на Закарпатті у ХІХ-першій половині ХХ ст. [Образотворчий матеріал]: каталог; упоряд. Г.Андял та ін. Ужгоро: Видавництво Олександри Гаркуші, 2014. 108 с. ІSBN 978-617-531-109-7
4. Колекція ікон Закарпатського музею народної архітектури та побуту [Образотворчий матеріал]: альбом. Ужгород: Видавництво Олександри Гаркуші, 2021. 124 с.: іл.. Текст укр. та англ. ISBN 978-617-531-248-3
5. Колекція взірців народної вишивки з фондової збірки ужгородського скансену [Образотворчий матеріал]: альбом. Ужгород: Видавництво Олександри Гаркуші, 2023. 164 с.: іл.. Текст укр. та англ. ІSBN 978-617-531-255-1
6. Коцан В. «Монистята на біленьку шию…». Жіночі прикраси з бісеру на Закарпатті [Образотворчий матеріал]: альбом . Ужгород: Видавництво Олександри Гаркуші, 2023. 116 с.: іл. Текст укр. та англ. ISBN 978-617-531-225-4
7. Медведчук П.В. Родина Тонюків: альбом. Львів, 2022. 48 с.; іл. ISBN 966-5467-23-4
8. Яремин В.Ю., Марченко Л.В. Автентичне вбрання та мода передмістя Косова 1920-х – 1950-х років (польові нариси). Вижниця: Черемош, 2022. 72с. ISBN 978-966-181-229-0
9. Духовна територія Галини Новоженець. Львів: ПАІС , 2023. 304 с. ISBN 978-617-7694-54-9
10. Єжова О.В. Конструювання одягу. Курс лекцій. Вид. 3-те, допов. Київ: Центр учбової літератури, 2021. 192 с. ISBN 978-611-01-1725-8
11. Шмагало Р.Т. Мистецька освіта й мистецтво в культуротворчому процесі України ХХ-ХХІ ст.: навч.посіб. Тернопіль: Мандрівець, 2013. 292 с.: іл. ISBN 978-966-634-701-8
12. Голубець М. Український килим. Київ: Центр учбової літератури, 2021. 36 с. ISBN 978-611-01-1793-7
13. Єдина Реальність: [щоденник] / О.Кондратюк. 2015. - ? ст. іл.
14. Кондратюк О. Ми і килими: каталог курсового завдання з проектування студентів ІV курсу відділу «Художнє ткацтво» / Фаховий коледж Косівського державного інституту декоративного мистецтва, 2023. 96 с., іл..