кафедра ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ТА АКАДЕМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

Molyn ValentynaМОЛИНЬ

Валентина  Дмитрівна

кандидат мистецтвознавства, доцент,  в.о. завідувача  кафедри Образотворчого мистецтва та академічних дисциплін, доцент кафедри ДЕКОРАТИВНОГО МИСТЕЦТВА

orcid.logo

 


Закінчила Косівський технікум народних художніх  промислів ім. В.Касіяна за спеціальністю "Художня   кераміка" (1983).

1996 року закінчила Українську академію мистецтва в Києві (нині – НАОМА) за спеціальністю "Мистецтвознавство". 

Навчалася в аспірантурі Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Рильського Національної академії наук України (1998-2002).

З 2005 року – член Національної спілки художників України, член правління Косівської регіональної організації НСХУ.

2011 року захистила кандидатську дисертацію "Народне мистецтво Гуцульщини та Покуття в художньо-культурному житті Галичини другої половини ХІХ – першої третини ХХ століття" за спеціальністю 17. 00. 06 – декоративне і прикладне мистецтво, здобула науковий ступінь кандидата мистецтвознавства.

2013 року підтверджено вчене звання доцента.

Доповідач понад 60 Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференцій (Женева, Манчестер, Люксембург, Таллін, Київ, Харків, Львів, Ужгород, Кам’янець-Подільський, Опішне, Коломия, Косів).

Автор 75 наукових статей про творчість народних майстрів Гуцульщини та професійних художників у збірниках наукових праць з мистецтвознавства та культурології: "Мистецтвознавство України", "Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки: Мистецькі обрії", "Українська академія мистецтва", "МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія", "Вісник Львівської національної академії мистецтв", "Вісник Закарпатської академії мистецтв",  "Вісник Прикарпатського університету", "Образотворче мистецтво", "Народознавчі Зошити", "ЛОГОС", "ЕPISTEM".  

Автор та співавтор видань: "Краса рідного краю" – альбом про творчість Геннадія Малявського (2000), "Анатолій Калитко" (2002), "Анатолій Калитко. Живопис, графіка" (2007), "Іванна Ділета" (2009), "Микола Тимків" (2009), "Мелодія живопису Анатолія Калитка" (2012), "Василь і Микола Девдюки" (2016), "Петро Корпанюк. Художні вироби з дерева" (2017), "Мирослав Радиш" (2018), "Творчі здобутки Йосипа Приймака" (2018), "Мирослав Радиш. Художнє  дерево" (2019), "Катерина Романівна Сусак: бібліографічний покажчик" (2019), "Валентина Дмитрівна Молинь: бібліографічний покажчик" (2020), "Анатолій Калитко" (2020).

Доцент Валентина Молинь  бере активну участь у науково-методичному забезпеченні, керує дипломними та магістерськими науковими роботами студентів. Уклала навчальні та робочі програми з фахових дисциплін "Технологія", "Основи композиції", "Історія мистецтва за фахом", "Іконоґрафія", "Педагогічна практика", "Інноваційні техніки та технології монументального живопису" за спеціальністю 023 "Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація". Розробила низку навчально-методичних рекомендацій до виконання завдань із роботи в матеріалі.

З метою вдосконалення професійної діяльності доцент Молинь В. Д. 2019 року проходила стажування в Академії образотворчих мистецтв імені Владислава Стшемінського у м.Лодзь (Польща).

ORCID ID:0000-0003-0815-6096

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА СТАЖУВАННЯ

Академія образотворчого мистецтва імені Владислава Стшемінського в Лодзі (Польща). Довідка від 24.10.2019 р. Тема стажування «Професійний розвиток, удосконалення і набуття нових компетентностей у межах професійної діяльності в галузі освіти, культури та мистецтва».

ПІДРУЧНИКИ, ПОСІБНИКИ, НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА

Молинь В.Д. Декоративний розпис: робоча програма  навчальної дисципліни для студентів II курсу ОПП  ”Декоративне мистецтво". Косів: КІПДМ ЛНАМ. 2023 р.

Юрчишин Г. М. Дутка В.В., Щербина Н.М., Молинь В.Д., Попенюк В.М.,  Стеф’юк Р. Г.  Методика підготовки магістерської роботи: робоча програма навчальної дисципліни для студентів ОПП “Декоративне мистецтво”, Косів: КІПДМ ЛНАМ, 2022. 16 с.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

https://drive.google.com/drive/folders/1cos32iRLV3qNMU08b4tgiWIZE3GGlzN5?usp=drive_link

НАУКОВА, ТВОРЧА І МИСТЕЦЬКА, ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

 VII Міжнародна науково-практична конференція “MODERN RESEARCH IN WORLD SCIENCE”, 2-4.10.2022 Львів, Україна.

Молинь В. Д., Молинь І. Р.ЮВІЛЕЙ СЛАВЕТНОГО МАЙСТРА ЮРІЯ ШКРІБЛЯКА (1822-1884), 710с.

https://sci-conf.com.ua/vii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-modern-research-in-world-science-2-4-10-2022-lviv-ukrayina-arhiv/

https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2022/10/MODERN-RESEARCH-IN-WORLD-SCIENCE-2-4.10.22.pdf

Молинь В. Мистецькі твори різьбярів династії Шкрібляків на виставках Галичини (160-річчю Миколи Шкрібляка присвячується). Народознавчі зошити. 2018.  № 5 (143). С. 1161-1167.

Молинь В. Заслужений майстер народної творчості України Валентина Джуранюк. Вісник Закарпатської академії мистецтв. Збірник наукових праць / Ред. кол.: Небесник І.І. та ін.  Ужгород: Закарпатська академія мистецтв, 2018. Випуск 12. С.101-110.

Молинь В. Володимир Шухевич у дослідженні народного мистецтва Гуцульщини. Perspectives et mise en oeuvre de linnovation dans le domaine scientifique: сollection de papiers scientifioues «ЛОГОС» aves des materiaux de la conference scientifioue et pratique international (Vol. 2), 20 septembre 2019. Geneve, Suisse: Platforme scientifioue europeenne. Р. 110-114.

Молинь В. Берегиня Косівської мистецької школи. Образотворче мистецтво. 2019. № 3. С. 124-125.

Молинь В., Молинь Н. Гуцульщина у творчості заслуженого художника України Анатолія Калитка. Гуцульщина – слов’янська Атлантида: історія, етнокультура, персоналії, туризм: матеріали міжнародної науково-практичної конференції на пошану професора Петра Сіреджука з нагоди 70-ліття (Івано-Франківськ – Космач, 22 листопада 2019 р.). Краків – Івано-Франківськ – Космач: «Wierchy», 2019.  С. 240-251.

Molyn W. Jewhen Sahajdaczny w historii sztuki Huculszczny: szkic do portretu // Sztuka Europy Wschodniej. Искусство Восточной Европи. The Art of Eastern Europe. Tom VII. Sztuka ukrainska XX wieku i polsko-ukrainskie zwiazki artystyczne / Polski Instytut Studiow nad Sztuka Swiata. Warszawa – Torun, 2019.  310 s.  S. 99-106.

Молинь В. Косівська регіональна організація НСХУ: тридцятиліття діяльності в контексті культурно-мистецьких процесів. Образотворче мистецтво.  2020.  № 3-4.  С. 120 -125.

Молинь В., Молинь Н. П’ятдесят літ мистецько-педагогічного ужинку Анатолія Калитка. Історичні та актуальні аспекти методології професійної мистецької освіти в Україні: до 75-річчя з часу заснування ЛНАМ: збірник матеріалів науково-теоретичної конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів ЛНАМ / упоряд. Р.Яців, Н.Бенях. Львів: ЛНАМ, 2021. 172 с. С. 56-58.

Molyn W. Jewhen Sahajdaczny w historii sztuki Huculszczny: szkic do portretu // Sztuka Europy Wschodniej. Искусство Восточной Европы. The Art of Eastern Europe. Tom VII. Sztuka ukrainska XX wieku i polsko-ukrainskie zwiazki artystyczne / Polski Instytut Studiow nad Sztuka Swiata Warszawa Torun, 2019. 310 s. S. 99-106.

http://sztuka-europy-wschodniej.world-art.pl/numer_aktualny.html

Молинь В., Молинь Н. П’ятдесят літ мистецько-педагогічного ужинку Анатолія Калитка. Історичні та актуальні аспекти методології професійної мистецької освіти в Україні: до 75-річчя з часу заснування ЛНАМ: збірник матеріалів науково-теоретичної конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів ЛНАМ  / Упоряд. Р.Яців, Н.Бенях. Львів: ЛНАМ, 2021. 172 с. С. 56-58.

Molyn W. Jewhen Sahajdaczny w historii sztuki Huculszczyzny: szkic do portretu // Sztuka Europy Wschodniej. Искусство Восточной Европы. The Art of Eastern Europe. Tom VII. Sztuka ukraińska XX wieku i polsko-ukraińskie związki artystyczne / Polski Instytut Studiow nad Sztuka Swiata Warszawa Torun, 2019. 310 s. S. 99-106. http://sztuka-europy-wschodniej.world-art.pl/numer_aktualny.html

Молинь В. Митець-новатор і педагог Мирослав Радиш. Гагенмейстерські читання. До 145 річниці від дня народження визначного українського художника-педагога В’ячеслава Розвадовського: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. К-ПНУ ім. І.Огієнка, 19-20 лист. 2020 р. Кам`янець-Подільський: Видавець Панькова А. С. 2020. 248 с. С. 132-134.

Молинь В., Молинь Н. Мелодія живопису Анатолія Калитка. Писанка. Літературно-мистецький альманах. Верховина. № 4 (22). 2020. С.183-185.

Молинь В., Богданець О. Авторська концепція іконографічного сюжету «Покрова Пресвятої Богородиці» у магістерській кваліфікаційній роботі. ЛОГОС.SCIENTIFIC PRACTICE: MODERN AND CLASSICAL RESEARCH METHODS: збірник наукових праць  з матеріалами ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Бостон, 15 жовтня 2021. Вінниця-Бостон: Європейська наукова платформа, Primedia eLaunch LLC, 2021.204 с.  С.192-195. ISBN 978-617-7991-78-5

Молинь В.  Повх М. «Тайна вечеря» в іконостасах церков Косівщини. Proceedings of the 1st international Scientific and Practical Conference «Scientific Horizon in the Context of Social Crises» (January 6-8, 2020) Tokyo, Japan: Otsuki Press, 2020. 145 p. P. 49-53. ISBN 978-4-272-00922-0

Молинь В., Ковальчук К.  Модифікації витинанки у творчості сучасних українських художників. Die wichtigsten Vektoren für die Entwicklung der Wissenschaft im Jahr 2020: der Sammlung wissen schaftlicher Arbeiten «ЛОГОС» zu den Materialien der internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz (B. 2), 24 Januar, 2020. Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg: Europäische Wissenschaftsplattform. 108 p. P. 103-106. ISBN 978-3-906359-72-4 DO110.36074/24.01.2020.V2 .

Молинь В., Деренько О. Ікона «Богородиця Одигітрія з похвалою» у колекції Львівського музею історії релігії та Львівської національної галереї мистецтв імені Бориса Возницького. Proceedings of the 2nd International Scientific and Practical Conference «Science and Practice: Implementation to Modern Society» (January 26-28, 2020). Manchester, Great Britain: Peal Press Ltd., 2020.139 p.  P. 11-13. ISBN 978-0-216-01072-7.

Молинь В., Кармеліта Ф. Авторська концепція вирішення вітражних композицій для інтер’єру Косівського інституту ПДМ ЛНАМ у кваліфікаційній магістерській роботі. SCIENTIFIC COLLECTION «INTERCONF». № 2 (38), December, 2020. 1376 р. Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції “SCIENCE, EDUCATION, INNOVATION: TOPICAL ISSUES AND MODERN ASPECTS”.  Таллін (Естонія). Р. 767-771. 16-18 грудня 2020 р. ISBN 978-5-7983-4322-5.

Міжнародна науково-практична конференція "Ерделівські читання -2018 ". м. Ужгород, Закарпатська академія мистецтв, 15-16 травня 2018 р. Тема доповіді: “Анатолій Калитко в історії Косівської мистецької школи”;.

Міжнародна науково-практична конференція в рамках ХХVІ Міжнародного гуцульського фестивалю "Елементи нематеріальної культурної спадщини — сутнісна основа сучасних гуцульських традицій", м. Вижниця, Вижницький коледж прикладного мистецтва ім. В.Ю. Шкрібляка, 30 серпня 2019 р. Тема доповіді: " Живописні та графічні портрети гуцульських майстрів у творчості А. Калитка".

Міжнародна науково-практична конференція "Ерделівські читання —2018 ", м. Ужгород, Закарпатська академія мистецтв, 15-16 травня 2018 р. Тема доповіді: “Анатолій Калитко в історії Косівської мистецької школи”.

Міжнародна міждисциплінарна заочна конференція “Народне мистецтво на початку ХХІ століття: актуальні напрями дослідження”, м. Львів. Інститут народознавства НАН України, 30 жовтня 2018 р. Тема доповіді: "Мистецькі твори різьбярів династії Шкрібляків на виставках Галичини (160-річчю Миколи Шкрібляка присвячується)".

Міжнародна науково-практична конференція "Ерделівські читання - 2019", м. Ужгород, Закарпатська академія мистецтв, 14-15 травня 2019 р. Тема доповіді: "Мирослав Радиш: нове слово в гуцульському різьбленні".

Міжнародна науково-практична конференція в рамках ХХVІ Міжнародного гуцульського фестивалю "Елементи нематеріальної культурної спадщини — сутнісна основа сучасних гуцульських традицій", м. Вижниця, Вижницький коледж прикладного мистецтва ім. В.Ю. Шкрібляка, 30 серпня 2019 р. Тема доповіді: " Живописні та графічні портрети гуцульських майстрів у творчості А. Калитка".

Міжнародна наукова конференція "Perspectives et mise en oeuvre de l'innovation dans le domaine scientifique", 20 septembre 2019, Genève, Suisse. Тема доповіді: "Володимир Шухевич у дослідженні народного мистецтва Гуцульщини".

Міжнародна науково-практична конференція "Гуцульщина –слов’янська Атлантида: історія, етнокультура, персоналії, туризм". Івано-Франківськ – Космач, 22 листопада 2019 р. Тема доповіді: "Гуцульщина у творчості заслуженого художника України Анатолія Калитка".

Міжнародна науково-практична конференція "Ерделівські читання - 2020", м. Ужгород, Закарпатська академія мистецтв, 12-13 жовтня 2020 р. Тема доповіді: «Мистецтвознавча спадщина Олексія Соломченка (1920-2002)».

Міжнародна науково-практична конференція "Ерделівські читання - 2021", м. Ужгород, Закарпатська академія мистецтв, 25-26 травня 2021 р. Тема доповіді: «Розмаїття мистецького діапазону: персональні виставки викладачів Косівського інституту ПДМ ЛНАМ».

Міжнародна наукова конференція “Дев’яті Платонівські читання пам’яті академіка Платона Білецького” (1922-1998) 20 листопада 2021 р. Тема доповіді: «Постать в українському мистецтвознавстві (з нагоди ювілею Тетяни Валеріївни Кара-Васильєвої)».

І Міжнародна науково-практична конференція «MODERN RESEARCH IN WORLD SCIENCE» м.Львів, 17-19 квітня 2022 р. Тема доповіді: «Мистецький ужинок заслуженого художника України Мирослава Богдановича Радиша»

 

Молинь В., Молинь Н. Мелодія живопису Анатолія Калитка. Писанка. Літературно-мистецький альманах. Верховина. 2020.  № 4 (22). С.183-185.

Мирослав Радиш. Художнє дерево. Частина перша. Альбом / Автор-упорядник Молинь В. Львів, 2018. с.88 іл.

Молинь В. Творчі здобутки Йосипа Приймака. Львів, 2018. 96 с., іл.

Мирослав Радиш. Художнє дерево. Альбом / Автор-упорядник Молинь В. Львів, 2019. 84 с., іл.

Катерина Романівна Сусак: Бібліографічний покажчик / Автор-упорядник В.Молинь. Косів, 2019. 96 с., іл.

Молинь В.Д. Бібліографічний покажчик / Упорядники В. Молинь, І. Молинь. Переднє слово О. Федорука, Б.Книш. Косів, 2020. 80 с., іл.

 


 

Круглий Стіл Краківська академія мистецтв, 09.03.2023

Кандидат мистецтвознавства, доцент, завідувач кафедри образотворчого мистецтва та академічних дисциплін Косівського інституту ПДМ ЛНАМ Валентина Молинь взяла участь у засіданні круглого
столу «Єдність мистецтва України і Польщі в період російської агресії проти України» організованого Краківською академією мистецтв представила досягнення науково-педагогічних працівників
навчального закладу в рамках співпраці з польськими колегами. Зокрема, представлено співпрацю кандидатів мистецтва Богдани Чіх-Книш та Валентини Молинь з науковими інституціями Польщі. 

*(Час: 9.03.2023 о 12:00 за Києвом
Доєднатися до зустрічі Zoom можна за посиланнямhttps://us06web.zoom.us/j/86534198319?pwd=ZzU2ckxXbG9EUktZeGs5RnVhMGE5QT09
Ідентифікатор зустрічі: 865 3419 8319
Код доступу: 107719)

програма круглого столу

PROGRAM SPOTKANIA

Termin spotkania w formule on-line na platformie Zoom: 9 marca 2023 godz. 11:00 – 13:30
CET (12:00-14:30 EET)
Spotkanie będzie tłumaczone symultanicznie przez dwóch tłumaczy: Panią Monikę Hałaś oraz
Panią Olgę Krokowską
Moderatorzy: Iryna Soliarska (Ukraina), Robert Sowa (Polska)

Program spotkania:
1. 11:00 – 11:10 JM Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie prof.
Andrzej Bednarczyk
powitanie gości oraz słowo wstępu, przedstawienie dotychczasowej i obecnej sytuacji
w Polsce w kontekście agresji zbrojeni Federacji Rosyjskiej na Ukrainę; stanowisko ASP
ws. współpracy z uczelniami ukraińskimi
1. 11: 10 – 11:20 JM Rektor Narodowej Akademii Kształcenia Urzędowej Kadry Kultury i
Sztuki dr hab., prof. Olga Kopijewska
słowo powitalne: Słowo o męstwie obrońców Ukrainy i Sztuka Współczesna
2. 11:20 – 11:25 Prorektor ds. pracy naukowo-pedagogicznej Narodowej Akademii
Kształcenia Urzędowej Kadry Kultury i Sztuki dr. hab, prof. Ludmila Stepanenko
słowo powitalne
3. 11:25 – 11:30 Prorektor ds. pracy naukowej i stosunków międzynarodowych
Narodowej Akademii Kształcenia Urzędowej Kadry Kultury i Sztuki, dr. hab, prof. Żanna
Denysiuk
słowo powitalne
4. 11:30 – 11:55
przedstawienie obecnej sytuacji studentów/nauczycieli/artystów w Ukrainie
- Narodowa Akademia Kształcenia Urzędowej Kadry Kultury i Sztuki - dr hab., prof.
Olga Kopijewska
- Narodowa Akademia Sztuk Pięknych i Architektury, m. Kijów - Prorektor ds. pracy
naukowej i twórczej dr. Julia Majstrenko
- Kijowski Narodowy Uniwersytet Budownictwa i Architektury, m. Kijów - Prorektor ds.
stosunków międzynarodowych dr. hab, Prof. Olena Bondar
- Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka, m. Iwano-Frankiwsk -
JM Rektor dr. hab., prof. Ihor Tsependa
- Kosowski Instytut Sztuki Stosowanej i Dekoracyjnej Lwowskiej Narodowej Akademii
Sztuk Pięknych, m. Kosiw – dr hab., prof. Walentyna Molyń
5. 11:55 – 12:05
oczekiwania i możliwości ze strony Ukrainy - dr hab., prof. Olga Kopijewska, JM Rektor
Narodowej Akademii Kształcenia Urzędowej Kadry Kultury i Sztuki

6. 12:05 – 12:15 dr hab. Bartłomiej Struzik , prorektor ds. współpracy ASP w Krakowie
współpraca partnerska z innymi instytucjami, udział w inicjatywach międzynarodowych
7. 12:15 -12:20 prof. M. Wanyura-Kurosad – pełnomocniczka Rektora ds. pomocy
studentom/dydaktykom ukraińskim
zakres pomocy udzielonej przez ASP w Krakowie
8. 12:20 – 12:25 Pani Iryna Yaremchuk - wicekonsul Ukrainy w Krakowie
stanowisko konsularne, sytuacja obecna, perspektywy
9. 12:25 – 12:30 Pan Andriy Oliynyk – przewodniczący Koła w Krakowie Związku
Ukraińców w Polsce
wsparcie związku i aktywność
10. 12.30 – 12.35 Pan Aleksander Janicki – prezes Fundacji AYA Found
pomoc i inicjatywy fundacji w Krakowie
11. 12:35-13:10
głos strony ukraińskiej, wolne wnioski, dyskusja
12. 13:10-13:20
wykład dr hab. prof. Alexander Fedoruk, akademik Narodowej Akademii Sztuki
Barbarzyństwo i okrucieństwo jako sposób egzystencji orków Terorlandu
12. 13:20-13:30
wykład dr. Oksana Remenyaky
13. 13:30 Zakończenie


 13-15.04.2023 року у м. Осака, Японія 
VII Міжнародна науково-практична конференція SCIENCE AND TECHNOLOGY: PROBLEMS, PROSPECTS AND INNOVATIONS

Молинь В. Д., Величко І. В.
МОТИВИ РАЙСЬКИХ ПТАХІВ У ЮВЕЛІРНИХ ПРИКРАСАХ КИЇВСЬКОЇ РУСІ ЯК ДЖЕРЕЛО ТВОРЧОСТІ У КВАЛІФІКАЦІЙНІЙ МАГІСТЕРСЬКІЙ РОБОТІ

https://sci-conf.com.ua/vii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-science-and-technology-problems-prospects-and-innovations-13-15-04-2023-osaka-yaponiya-arhiv/


 

ВИДАНІ МАТЕРІАЛИ
СЕРТИФІКАТИ

 

 

Joomla Plugins