Оголошується конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників з 18 квітня 2024 року

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв з 18 квітня 2024 року оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників:

Професор кафедри: «Дизайн» – 1, «Декоративне мистецтво ОС «Магістр»» – 1;

Доцент кафедри: «Декоративне мистецтво ОС «Магістр»» – 3, «Декоративно-прикладне мистецтво» – 1;

Старший викладач кафедри: «Історії мистецтва та соціально-гуманітарних наук» – 1, «Декоративно-прикладне мистецтво» – 3, «Дизайн» – 2, «Образотворче мистецтво та академічні дисципліни» – 3.


Вимоги до претендентів: освіта за фахом, науковий ступінь та/або вчене звання, ступінь магістра.
Заяви на участь в конкурсі, написані власноруч, та необхідні документи подавати у відділ кадрів.
До заяви додаються:
- особовий листок з обліку кадрів та власноруч написану біографію (для осіб, які не працюють в КІПДМ ЛНАМ);
- засвідчені у встановленому законодавством порядку (відділом кадрів, де працює претендент чи нотаріально засвідчені) копії документів про освіту, вчене звання, науковий ступінь (для осіб які не працюють в КІПДМ ЛНАМ);
- копію паспорта громадянина України (сторінки 1, 2, 11) та ідентифікаційного номеру (для осіб які не працюють в КІПДМ ЛНАМ);
- копію трудової книжки , засвічену кадровою службою за основним місцем роботи із зазначенням дати засвідчення (для осіб, які не працюють в КІПДМ ЛНАМ );
- список наукових та науково-методичних праць та творчих робіт за останні п’ять років, із вказівкою про кількість публікацій у фахових наукових виданнях України чи у провідних наукових виданнях інших держав;
- звіт про навчально-методичну, виховну, науково-дослідну, творчу роботу протягом терміну попереднього контракту (для осіб, які не працюють в КІПДМ ЛНАМ );
- копію документів про стажування або звіту зі стажування;
- письмову згоду на проведення перевірки поданих відомостей та зберігання, використання, обробку (для осіб ,які не працюють в КІПДМ ЛНАМ);
- копію документів про стажування або звіту зі стажування;
- військово-обліковий документ;
- письмову згоду на проведення перевірки поданих відомостей та зберігання, використання, обробку (для осіб, які не працюють в КІПДМ ЛНАМ).

Tags: