Оголошується конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників інституту з 21.04.2023 року

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

Оголошується конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників інституту з 21.04.2023 року до 20.05.2023 року:
Професор кафедри «Дизайн» – 1;
Професор кафедри «Декоративне мистецтво» – 1;
Доцент кафедри «Образотворче мистецтво та академічні дисципліни» – 1;
Доцент кафедри «Декоративне мистецтво» – 2;
Старший викладач кафедри «Декоративно-прикладне мистецтво» – 3;
Старший викладач кафедри «Дизайн» – 1;
Викладач кафедри «Образотворче мистецтво та академічні дисципліни» – 1.

Заяви на участь в конкурсі, написані власноруч, та необхідні документи подавати у відділ кадрів.
До заяви додаються :
- особовий листок з обліку кадрів та власноруч написану біографію (для осіб, які не працюють в КІПДМ ЛНАМ);
- засвідчені у встановленому законодавством порядку (відділом кадрів, де працює претендент чи нотаріально засвідчені) копії документів про освіту, вчене звання, науковий ступінь (для осіб які не працюють в КІПДМ ЛНАМ);
- копію паспорта громадянина України (сторінки 1, 2, 11) та ідентифікаційного номеру (для осіб які не працюють в КІПДМ ЛНАМ);
- копію трудової книжки , засвічену кадровою службою за основним місцем роботи із зазначенням дати засвідчення (для осіб, які не працюють в КІПДМ ЛНАМ );
- список наукових та науково-методичних праць та творчих робіт за останні п’ять років, із вказівкою про кількість публікацій у фахових наукових виданнях України чи у провідних наукових виданнях інших
держав;
- звіт про навчально-методичну, виховну, науково-дослідну, творчу роботу протягом терміну попереднього контракту (для осіб, які не працюють в КІПДМ ЛНАМ );
- копію документів про стажування або звіту зі  стажування;
- письмову згоду на проведення перевірки поданих відомостей та зберігання, використання, обробку (для осіб ,які  не працюють в КІПДМ ЛНАМ);
- копію документів про стажування або звіту зі стажування;
- військово-обліковий документ;
- письмову згоду на проведення перевірки поданих відомостей та
зберігання, використання, обробку (для осіб, які не працюють в КІПДМ
ЛНАМ).

За додатковою інформацією звертатись за телефоном: (03478)2-12-60 та на офіційний веб-сайт Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ  http://kipdm.lnam.edu.ua

Tags: