Конкурс  на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників з 23 квітня 2021 року

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної  академії мистецтв  з 23 квітня 2021 року оголошує конкурс  на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників:

кафедра декоративного мистецтва:

доцент – 2;

кафедра декоративно-прикладного мистецтва:

старший викладач – 6;

кафедра дизайну:

професор – 3;

старший викладач – 3;

кафедра образотворчого мистецтва та академічних дисциплін:

доцент – 1;

старший викладач – 3;

кафедра історії мистецтв та соціально-гуманітарних наук:

старший викладач – 2;

доцент – 2;

професор – 1;

Вимоги до претендентів :

 • заява про участь у конкурсі, написана власноруч;
 • особовий листок з обліку кадрів та власноруч написану біографію (для осіб, які не працюють в КІПДМ ЛНАМ);
 • засвідчені у встановленому законодавством порядку (відділом кадрів, де працює претендент чи нотаріально засвідчені) копії документів про освіту, вчене звання, науковий ступінь (для осіб які не працюють в КІПДМ ЛНАМ);
 • копію паспорта громадянина України (сторінки 1, 2, 11) та ідентифікаційного номеру (для осіб які не працюють в КІПДМ ЛНАМ);
 • копію трудової книжки , засвічену кадровою службою за основним місцем роботи із зазначенням дати засвідчення (для осіб, які не працюють в КІПДМ ЛНАМ );
 • список наукових та науково-методичних праць та творчих робіт за останні п’ять років, із вказівкою про кількість публікацій у фахових наукових виданнях України чи у провідних наукових виданнях інших держав;
 • звіт про навчально-методичну, виховну, науково-дослідну, творчу роботу протягом терміну попереднього контракту (для осіб, які не працюють в КІПДМ ЛНАМ );
 • копію документів про стажування або звіту зі  стажування;
 • письмову згоду на проведення перевірки поданих відомостей та зберігання, використання, обробку (для осіб ,які  не працюють в КІПДМ ЛНАМ);
 • копію документів про стажування або звіту зі стажування;
 • воєнний квиток;
 • письмову згоду на проведення перевірки поданих відомостей та зберігання, використання, обробку (для осіб, які не працюють в КІПДМ ЛНАМ);

Документи подаються у відділ кадрів КІПДМ ЛНАМ до 21 травня 2021 року.

За додатковою інформацією звертатись за телефоном: 03478-2-12-60 та на офіційний веб-сайт Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ (kipdm.lnam.edu.ua).


Tags: