КАТАЛОГ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

Каталог навчальних дисциплін 023 «Декоративне мистецтво»

Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна послідовність (240 кредитів)

1. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ (ЦЗП)

ОК 1. Філософія
ОК 2. Історія та культура України
ОК 3. Іноземна мова за професійним спрямуванням
ОК 4. Педагогіка, психологія
ОК 5. Українська мова за професійним спрямуванням

2. ЦИКЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ (ЦФП)

ОК 6. Рисунок
ОК 7. Живопис
ОК 8. Композиція
ОК 9. Технічне креслення
ОК 10. Перспектива
ОК 11. Основи комп’ютерної графіки
ОК 12. Пластична анатомія
ОК 13. Історія мистецтва
ОК 14. Основи наукових досліджень

3. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ (ЦПП)

ОК 15. Проектування
ОК 16. Художня майстерність
ОК 17. Технологія та матеріалознавство
ОК 18. Дипломне проектування
ОК 19. Етнографічна практика
ОК 20. Технологічна практика
ОК 21. Виробнича практика
ОК 22. Переддипломна практика

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ ОП

ВК 1.1 Менеджмент
ВК 1.2 Авторське право

ВК 2.1. Основи архітектури
ВК 2.2 Ергономіка
ВК 3.1 Скульптура
ВК 3.2 Моделювання
ВК 3.3 Декоративний живопис
ВК 4.1 3Д Моделювання
ВК 4.2 Інформаційно-комунікативні технології
ВК 4.3 Конструювання
ВК 5.1 Орнамент у декоративному мистецтві
ВК 5.2 Сучасне декоративне мистецтво
ВК 6.1 Техніки декорування тканини: вибійка, батик, шовкодрук
ВК 6.2 Художнє ковальство
ВК 6.3 Художнє токарство
ВК 6.4 Оправно-палітурна справа
ВК 6.5 Декоративний розпис
ВК 6.6 Гіпсомодельна справа
ВК 7.1 Техніки дрібновзірцевого ткацтва
ВК 7.2 Ювелірна справа
ВК 7.3 Рельєфне різьблення
ВК 7.4 Об’ємне формотворення зі шкіри
ВК 7.5 Об’ємне моделювання з глини
ВК 7.6 Іконопис
ВК 8.1 Килимарство та ліжникарство
ВК 8.2 Емальєрство
ВК 8.3 Художнє меблярство
ВК 8.4 Кушнірство
ВК 8.5 Скульптура малих форм
ВК 8.6 Інтерпретація натури в живописі
ВК 9.1 Експериментальні технології в текстилі
ВК 9.2 Авторський метал
ВК 9.3 Експериментальні технології деревообробництва
ВК 9.4 Синтез технологій у художніх виробах зі шкіри
ВК 9.5 Авторська кераміка
ВК 9.6 Авторський рисунок