Список нових надходжень до бібліотеки за 2020-2021 роки

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

Перелік надходжень навчально-методичної літератури 2020-2021 навчальний рік

список надходжень за  І півріччя 2021 р.

 1. Фахова передвища освіта: навчально-методичний  журнал / головний редактор Світлана Жуковська. Голова редколегії Тетяна Іщенко.  –  Київ.   Видавництво  Науково-методичного центру. – 2020. – 188 с.2020. – № 4
 1. Керамічний код Івана Левинського в естетичному вимірі українця  кінця ХІХ – початку ХХ ст./ за ред. А.Клімашевського. Львів: Інститут народознавства НАН України; Харків: Раритети України,  2020. 256 с.;  іл. (Серія «Зі скрині часу) – ISBN 978-966-02-9387-8,  ISBN 978-617-7691-11-1,  ISBN 978-966-02-9386-1 (серія)
 1. Косів В. Магістерська робота з графічного дизайну: 100 вимог і порад. Навчальний посібник з підготовки й захисту дипломної роботи на здобуття освітнього рівня магістра для студентів спеціальності 022 «Дизайн», спеціалізації «Графічний дизайн». Львів: Літопис, 2021. 112 с. ISBN 978-617-7962-04-4
 1. Крамаренко Л.Г. Владимир Михайлович Городецкий / Редактор Алексеевская  М.В. – Ленинград:  «Художник       РСФСР», 1976. – 82 ст. ил.
 2. Рибарук І. Образи Параски  Плитки-Горицвіт (До 10 роковин  пам’яті Плитки-Горицвіт. –Львів , 2009.  83 образи.
 3. Таранушенко С.А. Знищені шедеври української дерев’яної сакральної архітектури. Книга з доповненою реальністю / Стефан Таранушенко; передмова В.В.Вечерський; упоряд. О.О.Савчук. – Харків : Видавець         лександр Савчук, 2021. – 224 с. ; 125 іл.  ISBN 978-617-7538-64-5  ( десять примірників), та десять набору листівок.
 4. Таранушенко С.А. Знищені шедеври української дерев’яної сакральної   архітектури. (десять набору листівок).
 1. Чаус Віктор: Альбом / за ред. М.Маричевського. – Київ: Софія-А. – 2010. – 200 с. іл. – Укр. і анг. мова. / Серія «Наш час – наш простір». Книга 23. ISBN 978-966-8684-75-3
 1. Чаус Віктор: Графіка: Альбом. – Київ: Софія-А. – [б.в.] . – 72 с., іл.
 2. MUSEUM OF  THE  ETHNOGRAPHY  OF THE PEOPLES OF THE  USSR : Jewellery. – Ленінград:  Аврора. – 1988. – 167 с., іл. –  анг. мова.
 3. Wozniak Alicja. Wyroznieni  strojem:  Huculszczyzna – tradycja I wspotczesnosc. – Lodzi : Muzeum Archeologiczne  i  Etnograficzne  w  , 2012. – 196 с., іл. – пол. мова
 4. Мельник Іван. Українська ужиткова графіка кінця ХІХ – початку ХХ століття / Львівська національна  академія  мистецтв ; Науково-дослідний сектор. Львів : ЛНАМ, 2019.  70х108/16   – 216 с.іл. ІSBN 978-966-8734-45-8
 5. Зооморфія в кераміці: Фестиваль гончарів: Не святі горшки ліплять. – Тернопіль. 2020. –іл. ( два примірники)
 6. Демцю Михайло: Каталог. – Львів. 2002. – 48с. іл. – укр., анг., фран. мова. Серія Кольори України.
 7. Скрипник О. Курйози у розвідці: документально-публіцистичні нариси / Олександр Скрипник. – К.: Ярославів Вал, 2016. – 560 с.: іл.  ISBN 978-617-605-045-2

список надходжень за ІІ півріччя 2020 року:

 1. Світ Міфотворення – Світ Таїнств. Графіка Михайла Селезінки: художнє видання [укр. та анг. мовами]. – Львів: ТзОВ «Растр-7», [2013]. – 224 с.,іл.
 2. Малярство. Графіка Михайло Селезінка: альбом / вступна стаття Н.Світла (мистецтвознавець). – [Б.М.]: «Афіша», 2002. – 32 с.,іл. – ІSBN 966–7760–93–6.
 3. Фахова передвища освіта: навчально-методичний журнал / головний редактор Світлана Жуковська. Голова редколегії Тетяна Іщенко. – Київ. Видавництво Науково-методичного центру. – 2020.– № 1 – № 2
 4.  Фахова передвища  освіта: навчально-методичний  журнал / головний  редактор Світлана Жуковська. Голова редколегії Тетяна Іщенко.  –    Київ.           Видавництво Науково-методичного центру. – 2020. – 132 с. 2020. – № 3
 5. 24. Kulakovius:Киевский профессор римской словесности в стружках    времени (Эпопея) / Андрей Пучков. – Нью-Йорк: Алмаз, 2019. – 1136 с.:  480 ил. – ISBN 1–68082–014–1.
 6. Мистецтво молодих – 2019. Творчо-наукова акція: спеціалізований каталог / під кер. А.Чебикіна, В.Даниленка. Х. : ХДАДМ, 2019. –144 с. : іл. – ІSBN 978–617–7691–07–4.
 7. Косів В. Українська ідентичність у графічному дизайні 1945-1989 років: Монографія. Київ: Родовід, 2019. 480 с.: іл. – ISBN 978-617-7482-32-0
 8. Іконопис ХІІІ-початку ХХ століття та давньоруське декоративно-прикладне мистецтво. Національний музей «Київська картинна галерея»: каталог/Авт. Вступ. ст. і каталогу: С.Левченко, Г.Алавердова. К.: ВД. «Антиквар». 2020. 344.: іл. ISBN 978-617-7285-38-9 (два примірника)
 9. Національний музей «Київська картинна галерея»: путівник / Упоряд. Ю.Вакуленко, авт. ст.: Н.Агеєв, Г.Алавердова та ін. К.: ВД «Антиквар». 2020. 272 с.: іл. – ISBN 978-617-7285-32-7 (два примірника)
 10. 29. Київські адреси Михайла Врубеля / Автори -  упорядники Наталія    Агеєва, Ольга Друг. К.: ВД «Антиквар». 2020. 120 с.: іл. – ISBN 978-617-7285-31-0  ( два примірника).

список надходжень за І півріччя 2020 року:

 1.  Сидоренко В.К. креслення : підручник для 8 – 9 класів загальноосвітніх навч. закл. / В.К. Сидоренко. – Київ : Школяр, 2004. – 240 с., іл. – ІSBN 966–7117–60–Х
 2. Гілецький Й.Р. Соціально-економічна географія світу. 10 кл. : пробний навчальний посібник. – Львів : ВНТЛ–Класика, 2004. – 200 с. – ІSBN 966–7493–89–Х
 3. Піскунова Л.Е.Безпека життєдіяльності : підручник / Л.Е. Піскунова, В.А. Прилипко, Т.О. Зубок. – Київ : Вид. дім «Академія», 2014. – 224 с., іл. – ІSBN 978–966–580–427–7
 4. Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності : навчальний посібник / за ред. Є.П. Желібо, Н.М. Заверуха, В.В. Зацарний. – Київ : Каравела, – 344 с., іл. – ІSBN 966–960–760–4
 5. Правознавство : підручник / відп. редактор доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України О.В. Дзера [11-те видання, перероблене і доповнене]. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 632 с. – ІSBN 978–966–667–670–5
 6. Ізгородін В.А.Охорона праці на підприємстві : практичний посібник з розробки та ведення документації / В.А. Ізгородін. – Харків : Вид-во «ФОРТ», 2017. – 440 с. – ІSBN 978–617–630–045–8
 7. Бойко О.Д. Історія України : підручник / О.Д. Бойко. – Київ : ВЦ «Академія», 2016. – 720 с. – ІSBN 978–966–580–497–0 – Серія «Альма-матер»
 8. Радиш Мирослав. Художнє дерево : каталог [мистецьке видання] / комп’ютерна підготовка оригіналу до друку В. Березюка. – Кути : Евріка, 2007. – [?] с., іл.
 9. Радиш Мирослав. Художнє дерево. Частина перша : альбом / автор-упорядник Молинь В.Д. – Львів : [б.в.], 2018. – 88 с., іл. – ІSBN978–966
 10. Радиш Мирослав. Художнє дерево : альбом / автор-упорядник В.Д. Молинь. – Львів : [б.в.], 2019. – 84 с., іл. – ІSBN 978–966
 11. Сусак К.Р.Українське народне вишивання : навчальний посібник / К.Р. Сусак, Н.А. Стеф’юк. – Київ : Наук. світ, 2006. – 281 с., іл. – ІSBN 966–675–416–9
 12. Юрчишин Г.М. Регіональне мистецтво та архітектура Прикарпаття ; Частина 1. Творчий доробок художника Василя Дутки : навчальний посібник / Г.М. Юрчишин. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2010. – 180с., іл. – ІSBN 978–966–428–177–2
 13. Юрчишин Г.М. Регіональне мистецтво та архітектура Прикарпаття ; Частина 2. Івано-Франківська архітектурна школа. Історія, сучасний стан та особливості методологічних підходів / Г.М. Юрчишин. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2014. – 180с., іл. – ІSBN 978–966–428–406–3
 14. Оршанський Л.В. Основи гуцульського художнього деревообробництва : навчальний посібник / Л.В. Оршанський, П.В. Андріюк. – Косів : Писаний Камінь, 2002. – 236 с., іл. – ІSBN 966–7351–25–4
 15. Здоровега Н.І. Нариси народної весільної обрядовості на Україні / Н.І. Здоровега ; відп. ред. доктор історичних наук Ю.Г. Гошко. – Київ : Наукова думка, 1974. – 160 с.
 16. Слово про Кременець + комплект із 13 листівками / упоряд. А. Ломакович, Т. Присяжний, Г. Чернихівський, О. Василишин,                         Т. Сеніна. – Жовква : Місіонер, 2013. – 464 с., іл. – ІSBN 978–966–658–283–9
 17. Михайло Фіголь : альбом присвячений 90-літтю від дня народження Заслуженого художника України, доктора мистецтвознавства, професора Михайла Павловича Фіголя / упорядник Олесь Фіголь. – Львів : Кварт, 2018. – 312 с., іл. – ІSBN 978–617–7196–10–4
 18. Качкан В.А.За престолом нації: Степан Пушик в обрамленні доби / В.А. Качкан – доктор філологічних наук, професор, академік АН ВШ, Заслужений діяч науки і техніки. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2019. – 496 с., іл. – ІSBN 978–966–428–651–7
 19. Опанас Заливаха : альбом / упорядник М. Аронець. – Івано-Франківськ : Лілея–НВ, 2016. – 120 с., іл. – ІSBN 978–966–668–392–5