нові надходження до бібліотеки за ІІ півріччя 2021 року

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

1. Пистунова А. Богатырь русского искусства: документальная повесть о. И.Е.Репине. – Москва: Детская литература, 1991. – 176 с., ил.
2. Федоров-Давидов А.А. Русский пейзаж конца Х1Х - начала ХХ века. Очерки. Москва: Искусство. 1974. – 208 с., 56 л. ил.
3. Струцюк Й.Г., Чернецький І.І. Колодяжнецький літературно-меморіальний музей Лесі Українки: Путівник / Худож. І.П.Плесканко. – Львів: Каменяр, 1984. – 70с., іл.
4. Коломийський музей народного мистецтва Гуцульщини: Альбом / Авт. –упоряд. О.А.Кратюк. – Київ: Мистецтво, 1991. – 208с.: іл. – (скарби музеїв України). – Рез. рос. та англ. мовами. ISBN – 5-7715-0356-8
5. Стародубова В.В. Фриц Кремер. – Москва: Изобразительное искусство, 1989. – 176 с., ил.
6. Алексеева М. Гравюра Петровського времени. – Ленинград: Искусство, 1990. -208с. ил.
7. Уманцев Ф. Троїцька надбрамна церква: – Київ: Мистецтво, 1970. – 218с., іл.
8. Советское изобразительное искусство. 1917-1941: Живопись.
Скульптура. Графика. Театрально-декорационное искусство. – Москва: Искусство 1977. – 212 с., 458 ил.
9. Советское изобразительное искусство. 1941-1960: Живопись.
Скульптура. Графика. Театрально-декорационное искусство. – Москва:
Искусство 1981. – 244 с., 582 ил.
10. История руссково искусства в ІХ томах. – Москва: издательство АН СССР
1. Том І – 1953. – 574 с., ил.
2. Том ІІІ – 1955. – 746 с., ил.
3. Том ІV – 1959. – 598 с., ил.
4. Том V – 1960. – 570 с., ил.
5. Том VI – 1961. – 494 с., ил.
6. Том VII – 1961. – 508 с., ил.
7. Том ІХ – 1965. – 586 с., ил.
8. Том ХІ – 1957. – 645 с., ил.
9. Том ХІІ – 1961. – 614 с., ил.
11. Всеобщая история искусств. В ХІІ -ми томах. – Москва: Искусство
1. Том ІІ - Искусство средних веков. – 1961. – 525 с., 384 ил., LXXVIII c.
2. Том II - Искусство средних веков. – 1961. – 525 с., 384 ил., LXXVIII c.
3. Том III - Искусство эпохи возрождения. – 1962., 531 с., 451 ил. LXXVIII c.
4. Том V - Искусство 19 века. – 1964. – 429 с., 392 ил. XCVII c.
5. Том V - Искусство 19 века. – 1964. – 429 с., 392 ил. XCVII c.
6. Том VI - (кн.первая) Искусство 20 века. –1965. –480 с., 329 ил., LXXXVII
7. Том VI - (кн.первая) Искусство 20 века. –1965. –480 с., 329 ил., LXXXVII
12. Alpatow Michael W. DIE DRESDNER GALERIE : Alte Meister. – Dresden: VEB Verlad der Knhst, 1966. – 434 c., 243 il.
13. Фахова передвища освіта: навчально-методичний журнал / головний
Редактор Світлана Жуковська. Голова редколегії Тетяна Іщенко. – Київ. Видавництво Науково-методичного центру. – 2021. – 136 с. 2021 – № 1,2.
14. Юрчишин Г.М., Вах І.С. До 100 –річчя Монастирської церкви Різдва
Івана Хрестителя. Сторінки історії церкви Гуцульщини / Г.М.Юрчишин, І.С.Вах. –Чернівці: «Колір-Друк», 2012. – 136 с. , іл..
ISBN 978-966-407-032-1
15. Проповіді духовенства Коломийської Єпархії. Том І . Присвячується 20-й річниці утворення Коломийської Єпархії. – Коломия: Єпархія УПЦ КП. – 2017. – 304 с.
16. Фахова передвища освіта: навчально-методичний журнал/ Головний Редактор Світлана Жуковська. Голова редколегії Тетяна Іщенко. – Київ.Видавництво Науково-методичного центру. – 2021. – 154 с.
2021 - № 3
17. Демцю М. Живопис, акварель, порцеляна / Михайло Демцю. – Київ:
Фамільна друкарня huss, – 2020. – 102., іл.
18. Ханко В.М. Миргород як осередок керамічної освіти в Україні / Віталій Ханко. – Харків : Видавець Олександр Савчук, 2021. – 2-е вид.,доповнене. – 240 с., репр. ISBN 978-617-7538-69-0
19. Горбань Р.А. Шляхи розвитку персоналістичної думки в країнах євро-
атлантичного регіону. Польська версія: Чеслав Бартнік [Текст] :
Монографія / Річард Анатолійович Горбань; НАН України, інститут
філософії імені Г.С.Сковороди, Відділення релігієзнавства. – К.:
Видавництво «Білий Тигр», 2019. – 570 с.
ISBN 978-617-7616-03-9
20. Внутрішнє облаштування храму (спецкурс з релігієзнавства): Навчально-наочний посібник / автор- укладач Р.А.Горбань. – К.: Видавництво «Білий Тигр», 2019. – 338 с. ISBN 978-617-7616-04-6
21. Гавришкевич І. Дух. Джерело. Воля. –Львів : ЗУКЦ, 2008. – 152с.
ISBN 978-966-8445-74-3
22. Мирошниченко М. Передзвін життя: Спомини оповідання, вірші / Вст.Ст.,заг.редакція Романа Яціва; Літерат.ред.Ася Гумецька. –Львів: Ліга- Прес, 2011. – 132 с.: іл. ISBN 978-966-397-136-7
23. Яців Р. Стефанія Мирошниченко (1899 – 1988). Життя і творчість:
біографічний нарис. –Львів : Інститут народознавства НАН України;
Львівська національна академія мистецтв, 2015. – 48с.: іл.
ISBN 978-966-02-7616-1
24. Мирошниченко М. У пошуках смислу життя: Публіцистика, рецензії / Вступ. стаття Романа Яціва. –Львів : Ліга-Прес, 2017. –52с.
25. У пошуках ідентичності. Живопис/ упор.Г.Новоженець . –Львів : [ б.в.] , 2017. – 48с.: іл.
26. Ой, у полі жито. Живопис.У пошуках ідентичності / упор. Г. Новоженець. – Львів :[б.в.], 2020. –76 с., іл..
27. Пам’яті Патріарха Йосипа Кардинала Сліпого. Матеріали наукової конференції. – Львів: Монастир Монахів Студійського Уставу «Свічадо», 1994. – 117с..
28. Мистецтво молодих-2019. Творчо-наукова акція: Спеціалізований каталог / під кер. А.Чебикіна, В.Даниленка. Х.: ХДАДМ, 2019. –144с.: іл. ISBN 978-617-7691-07-4
29. Мирослав Ягода. Каталог виставки. – Львів: Львівська національна галерея мистецтв ім.Б.Г.Возницького, 2019. – 82с.,іл..
30. Мирослав Ягода. Каталог виставки. – Львів: Львівська національна галерея мистецтв ім.Б.Г.Возницького, 2019. –146 с., іл.
31. Осип Сорохтей. Живопис. Графіка. – Львів: Львівська національна галерея мистецтв ім.Б.Г.Возницького , 2019. – 48с., іл..
32. Василь Бажай. П’яно-форте ІV. Живопис. –Львів: Львівська національна галерея мистецтв ім.Б.Г.Возницького, 2019. –42с., іл..
33. Франческо Гварді. Графіка. – Львів: Львівська національна галерея мистецтв ім.Б.Г.Возницького , 2019. – 33 с.,іл.
34. Влодко Кауфман NIMB біометрія [каталог проекту]. – Львів: Львівська національна галерея мистецтв ім. Б.Г.Возницького, 2018. – 44 с.,іл..
35. Володимир Будніков. Сховок для світла [виставка ]. – Львів: Львівська національна галерея мистецтв ім.Б.Г.Возницького, 2020. – 79с.,іл..
36. Повернення картини Жоржа Де Ла Тура. Зі збірки ЛНГМ після реставрації. –Львів: Львівська національна галерея мистецтв ім.Б.Г.Возницького, 2019. –145 с., іл..
37. Угорська рапсодія. Живопис.Графіка.Скульптура. –Львів: Львівська національна галерея мистецтв ім.Б.Г.Возницького. 2019. – 80 с.,іл..
38. Борис Шенгера. Львівські скульптори та скульптори Львова у ХVІІІ сторіччі. – Львів: Львівська національна галерея мистецтв ім.Б.Г.Возницького , 2020. – 271 с., іл.
39. 2017. Один пояс один шлях. [ виставка творів китайських та українських художників]. [б.в. ]. 2017. – 70 с., іл..
40. Марта Токар. Акварель. Художній текстиль , – Львів: [б.в.]. – 72 с.,іл.
41. Василь Шкурган. Делінь: Екологічні казки. – Косів: Писаний Камінь,
2021. – 72с., іл.. ISBN 978-617-7436-21-7
42. Василь Шкурган. Повертин [Текст] : новели / Василь Шкурган. – Брустурів: Дискурсус, 2021. – 176 с. ISBN 978-617-7411-66-5
43. Тетяна Кара-Васильєва. Бібліографічний покажчик / [голов. ред.
Г.Скрипник]; НАН України, ІМФЕ ім. М.Т.Рильського. Київ, 2021. 88 с.
44. Рос.Д. Не читайте цю книжку. Тайм-менеджмент для творчих дюдей /
Дональд Рос; пер. з анг. Наталії Сліпенко. –К.: АРТБУКС, 2021. –160с. – (Серія «Читати –класно!»). ISBN 978-617-7940-56-1
45. Іттен Й. Наука дизайну та форми. Вступний курс, який я викладав у
Баугаузі та інших школах /Йоганнес Іттен. пер. із нім. Сергій Святенко. Київ : АrtHuss, 2021. 136 с. ISBN 978-617-8025-02-1
46. Фріда Рамстедт. Мистецтво затишку. Практичний посібник зі стилю та
дизайну інтер’єру / пер. з англ. В.Колодій. Київ, АrtHuss, 2021. 240 с.
ISBN 978-617-7799-93-0
47. Кара-Васильєва Т.В.. Стиль модерн в Україні: ІМФЕ ім.М.Рильського.
Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2021. 216 с.:іл.
ISBN 978-966-489-582-5