АКРЕДИТАЦІЯ

АКРЕДИТАЦІЯ 2020

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти | National Agency for Higher Education Quality Assurance

про проведення акредитаційної експертизи із використанням технічних засобів відеозв’язку ZOOM

 

Галузь знань 02 Культура і мистецтво, 022 «Дизайн»  Перший  (бакалаврський) рівень вищої освіти. Освітньо-професійна програма «Дизайн» 

ЗАЯВА про акредитацію освітньої програми

ВІДОМОСТІ про самооцінювання освітньої програми

Наказ про призначення експертної групи

Розклад роботи експертної групи

Переглянути програму виїзду

Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

МОТИВОВАНІ ЗАУВАЖЕННЯ Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ до звіту експертної групи, що працювала 11-12 червня 2020 року

Рішення за наслідками розгляду акредитаційної справи

Протокол-від-23.07-№14(31) Додаток-до-протоколу-14(31)

Відкрита зустріч:  ID 29256 Львівська національна академія мистецтв,  ОП "Дизайн" Час: 11 червня  2020 17:00 

День 1: ID 29256 Львівська національна академія мистецтв,  ОП "Дизайн" Час: 11 червня  2020 09:00

День 2:  ID 29256 Львівська національна академія мистецтв,  ОП "Дизайн" Час: 12 червня  2020 09:00 

Освітня програма Переглянути

Звіт про самооцінювання Переглянути

Навчальний план Переглянути

Каталог навчальних дисциплін Переглянути

Силабуси навчальних дисциплін Переглянути

Відгуки роботодавців Переглянути

Відгуки стейкхолдерів Переглянути